Vild natur skal bevares i nyt Amager Fælled Kvarter

amager faelled plantI hvert fald noget af den sjældne natur på Amager Fælled skal bevares og tænkes ind i det kommende Amagerfælledkvarter. Det mener Det Radikale Venstre på rådhuset

Om kort tid skal et 40 hektar stort område af Amager Fælled udstykkes til boligområde. Det kommende Amagerfælledkvarter skal ligge langs med Ørestads Boulevard mellem Vejlands Allé og Grønjordsvej. Og netop her findes den største artsrigdom og fauna på fælleden. Nogle af arterne er omfattet af EU’s Habitatsdirektiv. Nemlig Spidssnudet frø og Stor vandsalamander. Desuden er to ynglefugle listet som EU fugledirektivarter: Rørhøg og Rørdrum. Blandt planterne har for eksempel Brændeskærm meget få levesteder i Danmark.

Danmarks Naturfredningsforening har i et stykke tid arbejdet for, at bare en del af området skånes for byggerier, men foreløbig har Københavns Kommune kun tilbudt nogle 'afværgeforanstaltninger', hvor man vil forsøge at flytte de truede planter et andet sted hen.

LÆS OGSÅ 'Sjælden natur skal ‘flyttes’ fra byggefelt på Amager Fælled'

Nu kræver Det Radikale Venstre på rådhuset, at byens vilde natur bevares og tænkes ind i nye byggeprojekter. Partiet anfører, at 873 træer er blevet fældet siden 2012 i København for at give plads til nye byggeprojekter som lejligheder, cykelstier og metro. Gennem de seneste par år er der flyttet ca. 10.000 nye borgere til København om året, samtidig med at der er blevet bygget flere tusinde nye lejligheder og ny infrastruktur. I følge prognoserne vil byens befolkningstal vokse med 100.000 frem mod 2025. Det betyder at byen bliver endnu tættere bebygget.

tommy petersen"Der er masser af eksempler fra andre storbyer, hvor man har tænkt den eksisterende natur ind i byggerierne, så naturen har været med til at definere byggeriet og ikke omvendt. Der er en alt for lemfældig omgang med byens begrænsede mængde af natur i København, hvor kommunen og private bygherrer bare fælder og bulldozer alt det tilvoksede og flotte natur for at give plads til f.eks. flere lejligheder. Byens borgere vil gerne have ordentlig bynatur, som ikke bare består af en række sølle, nye træer, der mest af alt minder om pindebrænde, og som først er fuldvoksne om 20 år. Folk vil have store flotte træer, områder hvor græsset gror vildt, og små vandoaser hvor der rent faktisk kan leve noget i. Og der skal en kulturændring til hos kommunen, så man begynder at tænke det eksisterende vilde natur ind i projekterne fremfor bare at fjerne det, bygge ovenpå og så plante nogle strømlinede, designerhække', forklarer Tommy Petersen, gruppeformand for Radikale Venstre.

Ørestad City er et skrækeksempel
Han nævner anlæggelsen af Ørestad som et eksempel på, at den eksisterende vilde natur blev skrottet, i stedet for at den blev tænkt ind i bebygglserne.

"Man fjernede bare det hele, byggede boliger ovenpå, og så anlagde man nogle kunstige vandhuller og plantede nogle designertræer, uden at tænke den eksisterende vilde natur ind. Det er brandærgerligt, og det har været med til at skabe et kønsløst område uden megen sjæl. Carlsberg er godt i gang med at gøre nøjagtigt det samme. De fælder i massevis af kæmpe, gamle kastanjetræer i Carlsbergbyen for at bygge boliger. Hvorfor i alverden tænker de ikke de store, flotte træer ind i projekterne? Det ville da være så meget mere fantastisk at bo der, hvis man i gaden eller i gården havde en række kæmpe kastanjetræer med historier at fortælle. Vi må ikke begå den samme fejl på Amager Fælled', siger Tommy Petersen.

Han tilføjer, at han helst så, at man slet ikke byggede boliger på Amagerfælled. Men her er Københavns Kommune bundet af en aftale med By & Havn, som ejer området, og af kommuneplanen, som vil fremme flere boligområder tæt på metroen.

ØRESTAD AVIS | C/O BYDELSAVISERNE | ARNE JACOBSENS ALLE 15,1. | DK 2301 ØRESTAD |
TEL: +45 31 15 30 40 | MAIL: info(at)oravis.dk