torsdag 6 august 2020

ØRESTAD AVIS - LOKALAVIS FOR ØRESTAD OG NABOKVARTERER SIDEN 2006

Nu køber kommunen en grund til skole og svømmehal i Ørestad

svoemmehal greveI en ny politisk aftale på rådhuset har politikerne vedtaget at afsætte 120 mio. kroner til køb af en grund i Ørestad, hvor der både skal bygges daginstitutioner, skole, idrætshal og svømmehal

Det vides endnu ikke, hvilken ledig grund i Ørestad, kommunen kommer til at købe, men ifølge aftalen skal den ligge i 'den sydlige del af Ørestad'. Bevillingen på 120 mio. kroner til grundkøbet går til den såkaldte Grundkøbspulje, men øremærket grundkøbet i Ørestad, således at Ørestad nu kan få sin tredie folkeskole, formentlig i 2023. Desuden er det planen, at der også skal bygges en svømmehal på grunden, et løfte som politikerne afgav ved budgetaftalen i 2017. Men her stopper planerne ikke. Ifølge aftalen skal der også være plads til idrætshal, og eventuelt flere daginstitutionspladser.

I første omgang glæder politikerne sig over at Ørestad med en tredie skole kan opfylde behovet for folkeskoler i den meget børnerige bydel.

"Det er en supergod nyhed for Ørestad. Nu kan vi endelig indhente den underkapacitet, som der er og har været på skoleområdet i Ørestad. Jeg glæder mig til den kommende debat om den nye skoles profil, og om hvordan bydelens tre skoler skal hænge sammen," siger Klaus Mygind (SF), som er medlem af Børne- og Ungdomsudvalget.

Børne- og ungdomsborgmester Pia Allerslev (V) er også tilfreds:
”Det er god liberal politik at bruge borgernes penge, der hvor der er et reelt behov, derfor har vi blandt andet afsat penge til en grund, så vi kan bygge en helt ny skole og en svømmehal i Ørestad”, udtaler hun.

Kultur- og fritidsborgmester Carl Christian Ebbesen (DF) er gald for at der også bliver plads til en svømmehal i Ørestad:
”Det er en smart løsning at tænke flere funktioner sammen og udnytte arealerne bedst muligt. Det håber jeg også, at vi kan gøre i forbindelse med den kommende svømmehal i Ørestad”, siger han.

AKUT behov for mere skole
Der går dog nogle år, før den nye skole og svømmehal kan åbne. Der skal findes og købes en grund. Der skal laves et planlægningsarbejde og byggeriet skal sendes i udbud. Ifølge Klaus Mygind er målet, at skolen kan være klar i 2023. I mellemtiden skal Ørestads børn gå på enten Ørestad Skole eller Kalvebod Fælled Skole, som åbner i august 2018. Da Ørestad Skole er overfyldt, kommer en del elever derfra formentlig til at skulle 'låne' lokaler på Kalvebod Fælled Skole. Ligesom Kalvebod Fælled Skole lånte lokaler på Ørestad Skole, da skolen blev opstartet i 2015.

Allerede i august måned i år står Ørestad Skole med et akut problem med underkapacitet, som ikke er løst med dagens politiske aftale. Der vil sandsynligvis mangle 4-6 klasselokaler til de mange børn på skolen. Børne- og Ungdomsforvaltningen arbejder på at finde lokaler eller leje pavillonerne til eleverne, men har endnu ikke præsenteret nogen løsning.

Fakta
Aftalen om at købe en grund til skole og svømmehal i Ørestad er indgået som led i den såkaldte 'Overførselssag'. Det er en pose penge, som stammer fra et mindreforbrug i 2016 samt forskellige merindtægter, f.eks. salg af tilbagekøbsrettigheder på ejendomme mv. I år er der i alt 966,8 mio. kr. til nye initiativer. Overførselssagen i København er en politisk forhandling mellem de partier, som stod bag budgetaftalen 2017, og det var sidste år samtlige partier og løsgængere i Københavns Borgerrepræsentation.

En hel del af midlerne går til udvidelser af skolekapaciteten på Amager. Udover ny skole i Ørestad skal Skolen ved Sundet udvides med et ekstra spor og flere pladser i fritidsordningen. I aftalen er der afsat 4 mio. kr. til planlægningen af den kommende udvidelse, som også omfatter, at skolens EAT-ordning fremover opgraderes til at være en madskole. Politikerne har også afsat penge til planlægningen af byggeriet af den nye tre-sporet skole med fritidsordning og idrætshal, som skal i Holmbladsgade.

Der er allerede afsat penge til at udvide Skolen på Islands Brygge til en syvsporet skole. I aftalen er der afsat penge til genhusning af eleverne og tidlig opstart af de nye spor under ombygningen. .

Mere skole i Ørestad: Forvaltning er i arbejdstøjet

Politikerne skændes om skolebyggeri

BUF erkender: Der skal bygges mere skole i Ørestad

Skolebestyrelse forsøger at råbe kommunen op

Aftaleteksten:
"Ny skole og svømmehal i Ørestad
Med budget 2017 blev det besluttet at undersøge muligheder for dels at etablere den nødvendige skolekapacitet i det sydlige Ørestad og dels at samlokalisere en svømmehal i Ørestad med de nye skolespor. Der skal findes en grund, som muliggør samlokaliseringen af skole, idrætshal, svømmehal og eventuel daginstitutionsgrupper centralt i det sydlige Ørestad. Med de allerede gennemførte og planlagte grundkøb i 2017 er der ikke dækning for grundkøbet i grundkøbspuljen afsat med budget 2017. Parterne er derfor enige om at øge grundkøbspuljen og afsætte yderligere midler til grundkøb.
Der afsættes:
120,0 mio. kr. i samlet anlæg i 2017, som tilføres den eksisterende grundkøbspulje for 2017 med henblik på at sikre grund til kommunale udbygningsbehov for skolespor, idrætshal, svømmehal og daginstitutionsgrupper i Ørestad.
Parterne er derudover enige i behovet for en offensiv strategi for grundkøb, hvis kommunen fremover skal kunne sikre grunde til ny kommunal service i rette tid og til rette pris. Parterne ønsker derfor, at yderligere midler til grundkøb indgår i forhandlingerne om budget 2018." (Kilde: http://www.kk.dk/sites/default/files/uploaded-files/aftaletekst_-_skole-_og_renoveringspakke_2017.pdf)

Kultur:

Godt liv:

København:

Debat:

Bestil nyhedsbrev

Vi sender 1-2 gange pr. måned.

Anmeldelser

Louises klumme

Mest læste

DEBAT: