mandag 1 juni 2020

ØRESTAD AVIS - LOKALAVIS FOR ØRESTAD OG NABOKVARTERER SIDEN 2006

Ørestad Skole overfyldt i fem år mere

skole skolestart 2014På Ørestad Skole er der flere holdninger til forslaget om at gøre skolen til en overbygningsskole. Bag uenigheden ligger en frustration over, at skolen vil være overfyldt de næste fem år. Til august 2018 skal 100 elever overflyttes til en anden skole, sandsynligvis den nyåbnede Kalvebod Fælled Skole, hvor forældrene er IMOD ny skolestruktur

Især på facebook har forældre ved Kalvebod Fælled Skole efterlyst en samlet holdning fra Ørestad Skolebestyrelse, og enkelte forældre på Ørestad Skole har indkaldt til møder og lavet underskriftindsamlinger. De er IMOD Børne- og Ungdomsforvaltningens udspil til en ny skolestrukur, hvor et af forslagene vil betyde at Ørestad Skole bliver til overbygningsskole for 6.-9. klassetrin, imens Kalvebod Fælled Skole og den kommende tredie skole ved Royal Arena bliver indskolingsenheder for 0.-5. klassetrin.

Politikerne i Børne- og Ungdomsudvalget skal allerede 6. december tage stilling til de i alt fire forslag i forvaltningens udspil.

skolestruktur tegning

Formand for Ørestad Skolebestyrelse, Louise Juul Østergaard har nu sendt et forældrebrev ud, som forsikrer at skolebestyrelsen har arbejdet seriøst med at skabe debat og lave svar til skoleudspillet.

"Vi har inddraget både lærere, administrativt personale, KKFO og elevrådet i debatten. Derudover har der været en uformel afstemning i den ene 9. klasse og vi har sendt et nyhedsbrev ud til alle jer forældre omkring vores tanker om fordele og ulemper ved de forskellige forslag. Der var desværre ingen tilbage meldinger på dette nyhedsbrev," skriver Louise Juul Østergaard i et brev til alle forældre. Bestyrelsen har også studeret forskningen på området, hvor der ikke er en klar melding på, hvorvidt en samlet 0.-9. kl. skole eller en indskoling/udskoling er bedst for børnene.

Resultatet af arbejdet er, at der i alle de forskellige grupper (lærere, pædagoger, elever, forældre) IKKE er en samlet holdning til skolernes fremtid i Ørestad.

"Der har ikke været enighed i bestyrelsen, og vi har derfor ikke sendt et brev til BUF med én klar samlet anbefaling. Derimod har vi indkluderet et skriv fra alle de forskellige grupper, der viser hver deres holdning. Tanken var, at det skulle medvirke til at nuancere debatten bag den beslutning, politikerne skal tage d. 6/12", står der i brevet fra skolebestyrelsen.

Overflydt skole - der mangler et helt skolespor
Baggrunden for at Københavns Kommune allerede nu vil ændre skolestrukturen er bl.a. at prognoserne viser at der selv med tre skoler i Ørestad vil mange et helt skolespor (10 klasser fra 0.-9.) i bydelen. At lave en overbygningsskole til to indskolingsenheder kan spare plads.

På Ørestad Skole, som har levet med overbelægning siden 2014, gør skolebestyrelsen det klart, at man bliver nødt til at tage højde for at Ørestad Skole også de næste 5 år vil være udfordret på plads og kapacitet – hvilket betyder, at man mange år frem må låne lokaler hos Kalvebod Fælled Skole. Det skriver skolebestyrelsen i et brev til Børne- og Ungdomsforvaltningen:

"Det ligger derfor alle parter meget på sinde, at der kommer en afgørelse snarest, så der kan planlægges en udflytning, som matcher den politiske beslutning".

Allerede til august 2018 skal 100 elever overflyttes til andre skolebygninger eller en anden skole. Der er simpelthen ikke plads til flere elever på Ørestad Skole, som har godt 1.000 elever idag. Forældrene er blevet orienteret om flytteplanerne på et møde for nylig, men det ligger ikke fast hvem der skal flyttes. Det er dog meget sandsynligt, at kommunen vil anvende de ledige lokale på Kalvebod Fælled Skole...

Ørestads Skoles skolebestyrelse forsikrer, at man har 'ønsket og forsøgt 'at inddrage Kalvebod Fælled Skole i dialogen'. Men er 'desværre ikke lykkes med dette'.

Holdningerne på Ørestad Skole
Blandt forældrene i Skolebestyrelsen er holdningerne som sagt delte.
En gruppe går ind for Model 1, hvor skolerne bevares som selvstændige enheder. Her er argumenterne, at tre skoler kan have forskellige typer børn og familier ud fra deres profiler. At personalet kan følge eleverne hele vejen gennem skoletiden. At der er mulighed for synergier mellem store og små elever. Og at søskende kan gå sammen.

En anden gruppe går ind for Model 3 med to fødeskoler og en samlet udskolingsskole. Argumenterne er: Mulighed for at specialisere skolerne for hhv. små og store elever. Større fællesskab med flere unge at spejle sig i, samt en mulighed for en frisk start. Mulighed for et mere specialiseret lærerkollegie med dybere faglige fællesskaber. Mulighed for at lave en stærk udskoling med stærk faglighed og større diversitet i de faglige linier. Bedre mulighed for ungemiljø, da det vil inkludere alle unge fra Ørestad

Kalvebod Fælled Skole skal med i samlet løsning
Forældrene er til gengæld enige om at afvise forslaget fra forældrene på Kalvebod Fælled Skole om at deres skole bliver selvstændig, men at de to øvrige skoler opdeles i ind- og udskolingsenhed.

"Det er ikke en model vi er tilhænger af, da vi ser det som en model ’der sætter sig mellem to stole’. Det vil begrænse optaget, og dermed udvande idéen bag udskolingmodellen og lave en skæv opdeling af bydelen . Dertil udfordrer placeringen lige ved siden af Kalvebod Fælled Skole modellen. Hvis vi taget de mere langsigtede briller på tænker vi, at forældre om 15 år vil undre sig over, hvordan nogen kunne synes det var en god idé da koble de to skoler der ligger længst væk fra hinanden," skriver forældrene.

Bestyrelsens indsamling af holdninger på Ørestad Skole viser desuden:

- Blandt 9. klasses eleverne er 60% IMOD at Ørestad Skole bliver en ren udskolingsenhed, eller 'minihighschool' som nogen kalder det.

- Blandt pædagogerne er der tilslutning både til at bevare Ørestad Skole som den er (18 stemmer), eller at lave den om til overbygningsskole (21 stemmer). Et stort ønske er at der kan dannes en ny KKFO tættere på fodboldbaner, fælled og skøjtehal.

- Blandt lærerne er der samlet opbakning til, at de tre skoler i Ørestad bliver tre selvstændige skoler med alle klassetrin på hver.

 

København:

Debat:

Bestil nyhedsbrev

Vi sender 1-2 gange pr. måned.

Anmeldelser

Louises klumme

DEBAT: