torsdag 2 juli 2020

ØRESTAD AVIS - LOKALAVIS FOR ØRESTAD OG NABOKVARTERER SIDEN 2006

Kommunen vil igen lave skolegrænse tværs gennem Byparken

skole distrikt 2019 20I lyntempo vil Købehanvs Kommune have gennemført ændring af skoledistrikterne i Ørestad. Gammelt forslag om at børn på sydsiden af Byparken i Ørestad City skal sendes til Kalvebod Fælled Skole er hevet op af skuffen. Høringsfristen er allerede 15. juni

Helga på fem år bor i Horisonten og skal starte på Ørestad Skole. Men ikke sammen med Klara, hendes veninde fra legepladsen i Byparken. For Klara bor i Sejlhuset lige overfor, og skal derfor gå på Kalvebod Fælled Skole ovre på den anden side af motorvejen.

Sådan kan situationen for børn og forældre omkring Byparken i Ørestad City være i 2019, hvis Børne- og Ungdomsforvaltningen kommer igennem med et nyt - men gammelt - forslag om at ændre på skoledistrikterne i Ørestad, igen.

I dag går grænsen mellem Ørestad Skole og Kalvebod Fælled Skole ved Arne Jacobsens Allé i Ørestad City. Det har ikke den store betydning, da der ikke er nogen boliger mellem motorvejen og Arne Jacobsens Allé. Derfor hører alle børn i Ørestad City og Bellakvarteret til Ørestad Skole (ØS).

Med det nye forslag vil alle boligblokke på Edvard Thomsens Vej høre til Kalvebod Fælled Skole. Ændringen berører ikke børn, der allerede går på Ørestad Skole, og heller ikke søskendegarantien.

Men ØS har store pladsproblemer, og har allerede besluttet at sende syv skoleklasser på tvunget, midlertidigt ophold på Kalvebod Fælled Skole (KFS). Det drejer sig om 3.-5. klasser, der skal gå på KFS i 1-3 år, afhængigt af deres klassetrin. Hvis ikke ØS flyttede eleverne, ville skolen ikke kunne optage alle de nye elever i distriktet, som har krav på at få plads på skolen.

Forvaltningen mener, at der er plads nok på KFS til at de kan optage flere skolestartende børn. Ligesom ØS er KFS en 3-spors skole. Men der vil gå nogle år før skolen er 'fyldt op'. Det betyder at KFS ligesom ØS i mange år skal have en skæv klassestruktur. Der vil f.eks. være seks 0. klasser, og kun to 5. klasser. Det er håbet at Ørestads tredie skole i Hannemanskvarteret vil åbne før KFS får de samme pladsproblemer som ØS har idag....

Dette skriver forvaltningen i sit forslag:

"Ørestad Skole optager i øjeblikket flere elever, end skolen er bygget til. Når der tages hensyn til søskendegaranti og søgning fra andre distrikter og de kommende års færdiggørelse af boliger i distriktet, er det hensigtsmæssigt, at Ørestad Skoles distrikt reduceres i dette omfang. Omvendt har Kalvebod Fælled i de kommende år overkapacitet, da skolen fyldes op nedefra, hvorfor der indtil skolen på Hannemanns Allé står færdig kan optages flere spor, end skolen er bygget til."

Det er høringsfase lige nu og frem til 15. juni på www.blivhoert.kk.dk. Sagen fremlægges for Børne- og Ungdomsudvalget på baggrund af de indkomne høringssvar 15. august 2018. Forslagene skal herefter behandles af Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen og træder i kraft ved BRs godkendelse, og vil således være gældende ved indskrivningen til skoleåret 2019/20.

Læs reaktioner mv. til forslaget i næste nummer af Ørestad Avis. Send debatindlæg til redaktion(at)oravis.dk

 

Kultur:

Godt liv:

København:

Debat:

Bestil nyhedsbrev

Vi sender 1-2 gange pr. måned.

Anmeldelser

Louises klumme

DEBAT: