lørdag 22 februar 2020

ØRESTAD AVIS - LOKALAVIS FOR ØRESTAD OG NABOKVARTERER SIDEN 2006

Skattestyrelsen må ikke bo i Ørestad

cph towers2 AEn aftale mellem Bygningsstyrelsen og kapitalfonden Soltra Capital Partners om at udleje Copenhagen Towers i Ørestad til den kommende Skattestyrelse, er faldet på gulvet. Et flertal uden om regeringen vil ikke lave aftaler med Solstra af frygt for en sammenhæng med 'Panama-papers'

• Transport-, Bygnings- og Boligministeriet havde ellers anmodet om Finansudvalgets tilslutning til, at den kommende Skattestyrelse fra starten af 2019 skulle åbne med 700 medarbejdere i Copenhagen Towers på Ørestads Boulevard/Hannemans Allé.
Ved at fraflytte flere adressaer i København, bl.a. Østbanegade på Østerbro, kunne Skattestyrelsen spare ca. 7 mio. kr. i årlige lejeudgifter Men aftalen blev i sidste øjeblik nedstemt af et flertal uden om regeringen, bestående af Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Enhedslisten.
Skattestyrelsen er en ny styrelse under Skatteministeriet, som fra 2019 skal består af i alt syv styrelser rundt om i landet.

Samarbejde om agentur
Aftalen ville sikre Solstra Capital Partners lejeindtægter på over 300 mio. kr. over de næste 10 år.
Staten og Solstra har tidligere gjort forretninger sammen, idet staten i 2017 reserverede flere etager i Copenhagen Towers til at huse Det Europæiske Lægemiddelagentur. Danmark var med i opløbet om at få agenturet, som skal flytte fra London. Men Danmark fik ikke agenturet, og en permanent lejeaftale med Solstra blev derfor ikke til noget.

Pakistansk rigmand
Ifølge Ekstra Bladet har Soltra Capital Partners som en af sine største aktionærer pakistaneren Alshair Fiyaz. Hanoptræder i de såkaldte Panama-papirer, der har blotlagt, hvordan tusindvis af velhavere har benyttet oversøiske selskaber til at minimere deres skat.
Og flertallet udenom regeringen mener ikke at Skattestyrelsen kan bo til leje hos et selskab ejet af Fiyaz.

Kultur:

Godt liv:

Debat:

Bestil nyhedsbrev

Vi sender 1-2 gange pr. måned.

Anmeldelser

Louises klumme

DEBAT: