torsdag 29 oktober 2020

ØRESTAD AVIS - LOKALAVIS FOR ØRESTAD OG NABOKVARTERER SIDEN 2006

Ny plan om 4000 boliger på Amager Fælled - politikerne i vildrede

amager faelled vandrehjemØkonomiforvaltningen anbefaler at der bygges på det såkaldte campingområde - men nu med 4000 boliger i stedet for 2400 i det oprindelige projekt for Ørestad Fælled Kvarter. Dansk Folkeparti vil have den gamle placering ved Sundby metrostation op af skuffen igen

• Snup en stor luns af Amager Fælled, nedlæg vandrehjemmet og byg 4000 boliger på det såkaldte campingområde.
Det anbefaler Københavns Kommunes Økonomiforvaltning i en ny undersøgelse af alternativer til Ørestad Fælled Kvarter ved Sundby metrostation.
Forvaltningen peger på i alt fem alternative placeringer.Undersøgelsen og dens anbefalinger modtages vidt forskelligt i partierne i Borgerrepræsentationen. Nogle vil bygge på campingområdet, nogle vil tilbage til den oprindelige plan ved Sundby metrostation, og andre vil have fordelt byggeriet ud på et kludetæppe af mindre ledige grunde i hele København.

campingareal udvidetDansk Folkeparti mener ikke at nogen af forslagene er gode nok, og peger nu på den oprindelige løsning ved Sundby metrostation.
"Selv om jeg har hjulpet med at skaffe det flertal, der skulle til, for at vi kunne undersøge alle muligheder, så synes jeg, at denne rapport viser, at der ikke er nogen reelle alternativer til det oprindelige", siger Carl Christian Ebbesen, der er gruppeformand for DF, til TVLorry.

Også Liberal Alliance mener, at det oprindelige projekt klart er at foretrække. Ansvaret for at finde et alternativ må ligge hos de partier, som satte en stopper for  Ørestad Fælled Kvarter:
"Nu må de rød-grønne partier, der løb fra aftalen, finde en løsning, som, de under valgkampen sagde, var nem at finde", siger Alex Vanopslagh (LA).

Enhedslisten siger blankt nej til byggeri på Amager Fælled:
"Partierne bag Metro Cityringen har i tidernes morgen besluttet sig for en finansiering af metroen, som bygger på en elendig præmis om salg af kommunale grunde til højest mulig pris. Det skal ikke koste københavnerne deres naturområder, at den politiske aftale er uholdbar," siger Teknik- og Miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen til Ørestad Avis.

I Socialdemokratiet har Overborgmester Frank Jensen ikke meldt nogen holdning ud. Men teknik- og miljøordfører Niels E. Bjerrum (S) mener, at de partier, der sagde nej til det oprindelig forslag, bør komme på banen med en løsning.
"Nu må man se, hvad SF og Radikale peger på. Det var dem, der løb fra aftalen omkring Strandengen (Ørestad Fælled Kvarter ved Sundby metrostation, red.)", siger Niels E. Bjerrum til TV Lorry. Han ønsker ikke at pege på sin favorit af de fem mulige løsninger.

orestad faelled kvarter scenarierVenstre og Konservative peger på den nye udvidede løsning på campingområdet.
"Der er ingen af grundene, der er optimale, men campingpladsgrundene er den mindst ringe", siger Jakob Næsager, der er gruppeformand i de Konservative.

SF peger på kludetæppeløsningen kombineret med en ny økonomisk aftale med By og Havn og staten, så der ikke skal bygges så meget som oprindeligt planlagt. Alternativet peger på en ren kludetæppeløsning.

Skal finde 1,3 mia. kroner
Sidste år i oktober måtte Overborgmester Frank Jensen (S) som bekendt opgive at lave lokalplan for By og Havns projekt for Ørestad Fælled Kvarter på hjørnet af Vejlands Allé og Ørestad Boulevard. Det politiske flertal var smuldret.
I maj måned fremlagde Økonomiforvaltningen fem forslag til alternative placeringer af projektet, som har en værdi på 1,3 mia. kroner.
Men modstanderpartierne var mildest talt ikke glade for de alternative placeringer, især ikke forslagene om at bygge boliger i den nordlige ende af Amager Fælled, ved siden af Islands Brygge. Derfor krævede politikerne en ny undersøgelse

Kommunen gennemsøgt med lup
Mandag i denne uge kom den nye undersøgelse så. Hele kommunen er blevet finkæmmet for alternative byggemuligheder. Lige fra Tingbjerg til Nordhavn og Bådehavnsgade i Sydhavnen. Der er set på byggemuligheder i Utterslev Mose, Valby Idrætspark og Kløvermarken. Men generelt anfører forvaltningen, at byggeri disse steder vil forringe adgangen til natur og fritidsaktiviteter i lokalområderne.
Man har også set på mulighederne for en fortætning af Ørestad. By og Havn ser dog kun en lille mulighed for at bygge tættere i erhvervsområdet syd for motorvejen ved Hannemans Allé og Center Boulevard. Det vil dog kun give en gevinst på 50 mio. kroner.

Vandrehjemmet kan smides ud
Som Scenarie nummer 1 fremhæver forvaltningen, at der bygges på Amager Fælled, nemlig på campingarealet vest for den tidligere byggegrund. Et projekt med 4000 boliger her vil give By og Havn 1,4 mia. kroner i kassen, altså lidt mere end Ørestad Fælled Kvarter. Ifølge forvaltningens beregninger.
Området ejes af kommunen, og Vandrehjemmet har kun en lejeaftale med tre måneders opsigelse, hvorefter bygningerne kan fjernes. Campingoperatøren DanCamp, som ville drive den nye campingplads, har ingen bindende aftaler med kommunen.
Beboerne i det nye område vil få 1,0-1,5 km at gå til metroen. Til gengæld vurderes områdets naturværdi at være 'ringe' eller 'moderat'. Arealet fungerede nemlig som losseplads i årene 1958 til 1974.

Godt liv:

Debat:

Bestil nyhedsbrev

Vi sender 1-2 gange pr. måned.

Anmeldelser

Louises klumme

DEBAT: