onsdag 21 august 2019

ØRESTAD AVIS - LOKALAVIS FOR ØRESTAD OG NABOKVARTERER SIDEN 2006

logo-orestad

bydelsavis for Ørestad og naboomrader siden 2006 ørestad

Ørestad Nord: Opsamling af idéer giver resultater

inge rasmussen gertrud birke gf 88 onlineInge Rasmussen og Gertrud Birke har været aktive i udviklingen af Ørestad Nord, allerede inden de første boliger blev opført i bydelen

• Hvis der er to personer i Ørestad Nord, der har haft fingeren på pulsen, så er det Gertrud Birke og Inge Rasmussen. De er begge flyttet ind med en måneds forskel i foråret 2004 og kan nu fejre deres første 15 år i bebyggelsen vest for DR Byen. Men arbejdet med udformningen af lokalområdet begyndte allerede, inden de to flyttede ind.
Den daværende direktør i Danmarks Radio Christian Nissen ville gerne sikre en god udvikling af bydelen, så allerede inden nogen var flyttet ind, og DR-byen bygget, stiftede han Ørestad Nord Gruppen (ØNG) med lederne af ITU, Tietgenkollegiet, der ikke var bygget endnu, Det Kongelige Bibliotek og KUA. Gruppen skaffede penge fra Realdania til, at Jan Gehls tegnestue kunne udarbejde en konstruktiv, kritisk rapport. Der blev holdt et møde ved udgivelsen af rapporten, og Gertrud spurgte ØNG’s formand dekanen for KUA, hvad de havde tænkt sig med beboerne, og hun fik den besked, at beboerne også skulle være med. “Så jeg blev af ØNG udnævnt til beboerrepræsentant, selvom der ikke var nogen beboere i bydelen endnu,” fortæller Gertrud Birke med et smil.
Ørestad Nord Gruppen blev nedlagt i 2006, og grundejerforeningen Ørestad Universitetskvarter blev oprettet. Både Inge Rasmussen og Gertrud Birke blev medlemmer af grundejerforeningens bestyrelse og har været det lige siden.
Vi sidder i Gertrud Birkes lyse stue på 5. sal med udsigt til både DR Byen og Grønningen.
Lyset vælter ind gennem de store ruder, og en svag piben fra vinduerne afslører, at det blæser rigeligt uden for. På bordet er både kaffe og the, og smørkagen er lun.
Inge Rasmussen er her også og snakken mellem de to grundejerforeningsveteraner går lystigt, og det ene minde afløser hurtigt det andet.
“Jeg fik jo bemyndigelse fra mit boligselskab til at deltage i bestyrelsen for grundejerforeningen. Jeg syntes, det lød spændende, så derfor gik jeg med i arbejdet,” fortæller Inge Rasmussen, der er næstformand i Grundejerforeningen Ørestad Universitetskvarter, der dækker Ørestad Nord. Hun bor i en almennyttig boligforening, mens Gertrud Birke bor i en andelsboligforening.

traek faerge onlineGrundejerforeningen har blandt andet fået bygget en trækfærge over kanalen.Arrangementer og udflugter
Begge har været aktive i de forskellige foreninger i Ørestad Nord som for eksempel Bylivsgruppen, der var nedsat af forgængeren til By & Havn, Ørestadsselskabet.
“Det blev begyndelsen på mange aktiviteter herude. Vi etablerede også Ørestad Kulturforum, hvor vi kontaktede byggerier, der var lige ved at være færdige for at besøge dem, så vi har været i DR, inden det blev taget i brug og været i Crowne Plaza og fået hele historien om hotellets bæredygtighed. Men desværre kom der nye folk til i bestyrelsen, og det endte med, at foreningen Ørestad Kulturforum blev nedlagt,” fortæller Gertrud Birke.

“Jeg savner det lidt nu, for der er så mange nye ting, der er sket siden,” supplerer Inge Rasmussen.
Arbejdet med lokalområdet har varieret meget fra den spæde begyndelse med ØNG, og Gertrud Birke husker det helt specielle ved at mødes med cheferne for de store institutioner og så på den anden side blot repræsentere almindelige beboere.

“Jeg har altid tænkt, at når vi repræsenterer beboerne, så skulle der også være et forum, hvor beboerne blev hørt,” siger Gertrud og fortæller, hvordan hun og Inge har fået fat i beboer-/ejerforeningsrepræsentanter i næsten alle bebyggelser i bydelen inklusiv Tietgenkollegiet, og at de mødes nogle gange om året, og orienterer hinanden. Kommer der ønsker frem om forbedringer i bydelen, kan de så blive forelagt grundejerforeningsbestyrelsen. Inge Rasmussen fortæller endvidere, hvordan vedtægterne er ændret i grundejeforeningens i flere omgange, så beboerne er sikret indflydelse.
“Vi ved jo, hvordan områderne anvendes og til hvad, og vi snakker jo med beboerne i de andre foreninger for at høre, hvad de har af udfordringer, og generelt er lydhørheden i grundejerforeningens bestyrelse og til generalforsamlingen meget stor. Det vigtigste er nok, at det, man kommer med, er velunderbygget med argumenter og baggrundsviden,” siger Inge Rasmussen.
Hun føler heller ikke, at selv om beboerne er i mindretal i forhold til de større institutioner, så er der stadig lydhørhed over for beboerne.
“Der er ingen, der bestemmer hen over hovedet på en. Vi er fælles om at bestemme nogle ting, og vi er fælles om at agitere og komme frem med vores synspunkter, og jeg synes også, at vi bliver fint hørt,” fortæller Inge Rasmussen.
Beboerne har gennem tiden fået flere projekter og ideer gennemført i grundejerforeningen. Der er etableret legepladser, sommerfuglebede og sumpbed på Grønningen. Kunstgræsbane med belysning, der kan bruges af alle - og ikke kun beboerne i Ørestad Nord, udjævning af cykelsti, en hyggelig trækfærge, der gør det muligt at passere Den Landskabelig Kanal og en lang række af arrangementer som Skt Hans, Kulturfestival og vinterbelysning.

Sikker trafik
Med etablering af Radiorækkerne mellem Ørestad Boulevard og Tom Kristensens Vej, viste det sig, at det var mange børnefamilier, der flyttede ind, og de ville gerne have trafikdæmpning på Tom Kristensens Vej, så det blev sikrere at komme til den lille legeplads på den anden side af vejen. Her sørgede grundejerforeningen for, at der blev etableret heller og ny skiltning, så farten blev dæmpet, og bilerne ikke længere bare kunne suse igennem.
“Der havde vi faktisk fra grundejerforeningens side et meget bedre forslag til, hvordan det kunne løses og havde også sat flere penge af til formålet, men det mødte modstand hos både politiet og Københavns Kommune,” fortæller Gertrud Birke.
cykler dr byen onlineParkerede cykler var et stort problem indtil grundejerforeningen fik sat cykelstativer op langs Emil Holms KanalEn af de seneste ting, som beboerne har fået igennem i grundejerforeningen er udfordringen med de mange cykler, der parkeres i området blandt andet fra studerende og fx ansatte i DR, men nu er det blevet muligt at parkere sin cykel langs kanalen foran DR, og der er sat skilte op, der viser hen til nærmeste cykelparkering.

Netværk af beboerrepræsentanter
Der er dog én ting, som Gertrud og Inge er særligt glade for, og som, de nævner, er unik for Ørestad Nord, og det er det særlige netværk af repræsentanter fra de mange forskellige beboerforeninger i området.
“Vi har oprettet en gruppe af beboerforeningsrepræsentanter, og hver gang, vi møder nogen fra et byggeri, der ikke er med, så spørger vi, om de ikke har en repræsentant, der kan komme med, så nu har vi næsten dækket hele bydelen.”
Møderne i gruppen går på skift blandt andet har fsb et dejligt fælleslokale, men også Tietgenkollegiet har været flink til at stille lokaler til rådighed.
“Dem, der lægger lokale til, de brygger også kaffe, og så køber Inge en kage. Det er hele økonomien i den forening,” kommer det hurtigt fra Gertrud.
Gruppen af beboerrepræsentanter har også givet et økonomisk afkast, idet gruppen blev opmærksom på, at der måske var mulighed for at få penge tilbage i skat for de grundforbedringer, der er gennemført i bebyggelserne, efter beboerne er flyttet ind. For flere af foreningerne drejer det sig om og flere millioner kroner.
Umiddelbart er summen af projektet og gennemførte opgaver imponerende, og både Gertrud og Inge understreger, at selv om det lyder af meget, så er der stor hjælp at hente i Grundejerforeningens Sekretariat (GFS), der er med til at udarbejde konkrete forslag og afholde møder og i det hele taget bistå bestyrelsesmedlemmerne.
“Uden sekretariatet kunne vi ikke have gennemført så mange og så forskellige projekter,” fortæller Gertrud Birke.

Debat:

Bestil nyhedsbrev

Vi sender 1-2 gange pr. måned.

Louises klumme