fredag 3 juli 2020

ØRESTAD AVIS - LOKALAVIS FOR ØRESTAD OG NABOKVARTERER SIDEN 2006

Skole til 0,7 milliarder

trafik orestad syd 3Budgetaftale på rådhuset giver grønt lys til skolen på Hannemanns Allé. Der blev også lidt penge til trafiksikkerhed i Ørestad Syd og til en sammenhængende pendlercykelrute.

Ny 4-sporet skole med idrætshal og svømmehal samt madskole. Plan om at etablere supercykelsti fra Vestamager Station til Rådhuspladsen. Og bedre trafiksikkerhed ved Kalvebod Fælled Skole. Det var de tre konkrete tiltag som Ørestad er tilgodeset med i den nye budgetaftale for 2020, som blev indgået 3. oktober af partierne Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten, Alternativet og Venstre. De Konservative, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance ønskede ikke at være med i aftalen.

Superskole i Arenakvarteret
Den kommende 4-sporede skole med fritidsordning, madskole, idrætshal og svømmehal på Hannemanns Allé har været planlagt i flere år. Og har bl.a. mødt kritik for at være placeret det forkerte sted i Ørestad, og skabe skoledistrikter som splitter bykvartererne i Ørestad City og Syd ad.
Men med budgetaftalen gives bevillingen på 900 millioner kroner så byggeriet kan starte næste år, og det er på høje tid, da de to eksisterende skoler snart er overbelagte.
Som en del af aftalen skal skolen også indeholde en madskole, hvor eleverne er fælles om madlavningen til resten af skolens elever, samtidig med at produktionen har et pædagogisk sigte.

Svømmehal og springhal
Svømmehallen koster 222 mio. kroner og vil indeholde et 25-meters bassin, et varmtvandsbassin og et undervisnings- og legebassin. Svømmehallen er indrettet til svømmeundervisning og træning med indretning for konkurrencestandarder og tribune. Hertil kommer idrætshallen, som koster knap 40 mio. kroner. Den indrettes, så den både understøtter skolens aktiviteter og idrætslivet i Ørestad. Generelt er der mangel på springfaciliteter i Københavns Kommune, og idrætshallen får derfor en springprofil med flere springgrave, trampoliner og øvrige elementer, der understøtter springaktiviteter.
"Det Københavnske fritidsliv er presset på idrætsfaciliteterne, der ikke kan følge med antallet af aktive københavnere. Det glæder mig derfor rigtigt meget, at vi politikere på rådhuset nu er enige om en ny idrætshal og svømmehal i Ørestad – for københavnerne – og særligt borgerne i Ørestad - har i den grad brug for det,” siger kultur- og fritidsborgmester Franciska Rosenkilde (ALT).

Trafiksikkerhed
Forligspartierne fandt også 1,6 mio. kroner til forbedring af trafiksikkerheden ved i Ørestad Syd. Pengene skal gå til etablering af sikker skolevej ved Kalvebod Fælled Skole. Det var Jens-Kristian Lütken fra Venstre som bragte forslaget til forhandlingsbordet.
Forslaget går ud på at vejkrydset Hannemans Allé og Ove Arupsvej ved Royal Arena bliver forbedret for cyklister og fodgængere. Også Ejler Billes Allé skal have en opdatering. Bilerne kører i dag meget stærkt på vejen, og derfor ønsker vi at lave vejbump på strækningen, så farten sættes ned og trafiksikkerheden for skolebørnene øges."Der er meget tung trafik i området og derfor er vi glade for at vi fik det med i budgettet. Det kommer til at gøre vejen til skole meget mere tryg fremover," siger Jens-Kristian Lütken (V).

Supercykelsti
Det har i mange år været planen at lave en 'supercykelsti' i gennem Ørestad. Den kommer til at løbe helt Vestamager Metrostation til Amager Boulevard, hvor den tilslutter sig den kommende supercykelsti Københavnerruten, der går forbi Rådhuspladsen.
Forligspartierne vil bruge ca. 11 mio. kroner over de næste tre år til de to cykelforbindelser Ørestadsruten og Avedøreruten.

Kultur:

Godt liv:

København:

Debat:

Bestil nyhedsbrev

Vi sender 1-2 gange pr. måned.

Anmeldelser

Louises klumme

DEBAT: