ØRESTAD AVIS - LOKALAVIS FOR ØRESTAD OG NABOOMRÅDER SIDEN 2006

Søndag 23 november 2014
logo-orestad

lokalavis for Ørestad og naboomrader siden 2006 info og kontakt

Velkommen til Ørestad Avis

Kontaktoplysninger:

Mail:Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Redaktør og udgiver: Lars Greir

Slusevej 3
Ørestad
DK 2300 S.

Telefon: 31 15 30 40

CVR: 29253315

Bankkonto: Danske Bank 9541 4777123424


Ørestad Avis er den foretrukne lokalavis for borgerne i Ørestad og alle naboområder. Avisen udkommer i området fra Njalsgade i nord til Naturcenter Vestamager i syd. Vi dækker også kvartererne langs Kongelundsvej og Røde Mellemvej.

Avisen udkommer 16 gange om året og omdeles i et oplag på 5.200 eks. Den kan også afhentes i butikker, skoler, biblioteker og udvalgte virksomheder.

Vi tilbyder alle virksomheder og forretningsdrivende at bruge Ørestad Avis som annoncemedie. Desuden tilbyder vi annonceproduktion og omdeling af flyers, foldere og pjecer i Ørestad.

Ørestad Avis er også en netavis. Her på www.oravis.dk kan du finde nyheder, fotos, kommentarer og kalender. Er du på mobil, fungerer siden som mobilsite. Gem siden som en knap på din skærm, så er den altid ved hånden.

Ring til os, skriv til os, send et foto fra dit kamera eller din mobil. Du kan også modtage vores nyhedsbrev, deltage i debatten, og selv skrive artikler til avisen. Vi kan også mødes på facebook.


Udgivelsesdage 2014:

Udgivelser:                           Deadline:
1. november                        28. oktober
22. november                      17. november
13. december                       9. december

Udgivelsesdage 2015:
OBS: Avisen omdeles i 2015 lørdag OG søndag, altså over to dage:

Nr.   Udgivelsesweekend:        Deadline:
1      10.-11. januar                    6. januar
2      31. januar - 1. februar        27. januar
3      21.-22. februar                  17. februar
4      14.-15. marts                    10. marts
5      11.-12 april                        7. april
6      9.-10 maj                          5. maj
7      30.-31. maj                       26. maj
8      20.-21. juni                       16. juni
9      1.-2. august                      28. juli
10     22.-23. august                  18. august
11     12.-13. september            8. september
12     3.-4. oktober                    29. september
13     24.-25. oktober                 20. oktober
14     14.-15. november             10. november
15     28.-29. november             24. november
16     12.-13. december             8. december


Distribution: Egne bude og afhentningssteder

Avisen kan afhentes her: Metrotorvet i Field's, KLP 1, Ørestad Skole, Ørestad Bibliotek, Solvang Bibliotek, Solvang Kirke, Ørestad Gymnasium, Café 8tallet, Naturcenter Vestamager, DR Byen, Mikado House 1. sal., Københavns Rådhus, By & Havn Nordre Toldbod, Amager Vest Lokaludvalg Sundholmsvej,

Oplag: 5200

Sidetal: 20-24

Papirkvalitet: 52 gram white

Tryk: Norvedstsjællands Trykkeri, Holbæk

Udgiver: Townsmedia CVR 29253315


 Dækningsområde:

 - Ørestad: 2.600 husstande.

- Villa-områder langs Røde Mellemvej og Kongelundsvej: 1.400 husstande

- Kollegier: 5 stk. med 1.200 studerende

 


Læserprofil: Ørestad er en ung bydel. Næsten 2 ud 3 beboere er mellem 20 og 40 år og der er masser af børn! Sammenlignet med resten af København er andelen af 20-39-årige cirka 15 procentpoint større i Ørestad, og andelen af 0-4-årige er næsten dobbelt så stor som i resten af byen. De unge og børnefamilierne har højere indkomst og længere uddannelse end i resten af København. Det viser tal fra Danmarks Statistik og Københavns Kommunes Koncernservice.

Hent faktaark om Ørestads demografi


Annoncering i avis: Annoncemateriale skal afleveres færdigt (pdf) tirsdag klokken 12 dvs. fire dage før distribution. Ørestad Avis beregner intet farvetillæg og ingen administrationsgebyrer. Vi fremsender gerne tilbud på ønskede formater og perioder. Alle priser excl. moms. Skriv eller ring for yderligere oplysninger til Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller telefon 31 15 30 40.

Herunder kan du se en oversigt over priser og annonceformater pr. 15. januar 2014:

Basis priser pr. spaltemillimeter:
0 - 200 mm: 3,00 kr.
201 - 800 mm: 2,68 kr.
801 - 2190 mm: 2,20 kr.

Rabatpriser for div. faste formater:
2 sp. x 100 mm: 540,00 kr.
3 sp. x 175 mm (1/4 side) 1300,00 kr.
3 sp. x 355 mm (1/2 side lodret) 2100,00 kr.
6 sp. x 175 mm (1/2 side vandret) 2100,00 kr.
6 sp. x 365 mm (1/1 side) 3900,00 kr.

Tillæg for særlige placeringer
100 % Tillæg for bestilt placering på forsiden
25 % Tillæg for bestilt placering på side 5 eller bagside
10 % Tillæg for bestilt placering PÅ HØJRESIDE
Sideplaceringer kan ikke bookes uden forudgående aftale

Gentagelsesrabatter:
10 % Ved samlet ordre på mindst 3 indrykninger af samme annonce
15 % Ved samlet ordre på mindst 6 indrykninger af samme annonce
20 % Ved samlet ordre på mindst 10 indrykninger af samme annonce
30 % Ved samlet ordre på indrykning af samme annonce hvert nummer i mindst et år
Andre rabatter efter aftale (f.eks. ved hyppig indrykning af annonce med mindre ændringer)
Der gives ikke gentagelsesrabat på forsiden og bagsiden.

WEBANNONCER PÅ WWW.ORAVIS.DK:
TOPBANNER I FAST ROTATION. Størrelse: 960 x 90-120 px.
Pr. uge: 250,00 kr.
Pr. måned: 800,00 kr.
Pr. år: 6600,00 kr.

Betalingsvilkår:
Netto kontant 8 dage efter indrykningsdato. For faste kunder dog 30 dage.
Ved 1. rykker beregnes et gebyr på 50 kroner.
Ved 2. rykker beregnes et gebyr på 1,5% pr. måned efter forfaldsdato.


 Tekniske oplysninger: Ørestad Avis er en tabloid-avis med seks spalter. Maksimal spaltehøjde: 365 mm (354mm). Her følger spaltebredderne:
Spaltebredde, 1 sp.: 41 mm
Spaltebredde, 2 sp.: 86 mm
Spaltebredde, 3 sp.: 131 mm
Spaltebredde, 4 sp.: 176 mm
Spaltebredde, 5 sp.: 221 mm
Spaltebredde, 6 sp.: 266 mm

Trykmetode:Offsetrotation
Farver:CMYK

Færdige annoncer modtages i pdf. Billeder og illustrationer modtages i eps, tiff, psd, pdf. Billeder leveres i en opløsning på 180 dpi i de størrelser hvormed de skal bruges. Medier sendes på mail eller ftp.


Handelsbetingelser:  

Indrykning og placering
Indrykningsdatoer og placeringsønsker overholdes i videste udstrækning. Såfremt pladsmæssige eller andre tekniske forhold kræver det, forbeholder Ørestad Avis sig ret til at omplacere, fremrykke eller udskyde annoncer. Kan en bestilt placering eller et ønsket format ikke efterkommes, placeres annoncen bedst muligt og beregnes efter opnået placering og format. Såfremt særlige tekniske forhold kræver det, forbeholder avisen sig ret til at ændre et bestilt annonceformat uden forudgående meddelelse. Ved ikke færdigt materiale opkræves kr. 0,25 pr. mm til dækning af produktionsomkostninger. Annoncer der måler mere end 340 mm i højden, beregnes til fuld spaltehøjde.

Reklamationer
Fejl og mangler ved annoncen, som skyldes Ørestad Avis, vil blive godskrevet. Godskrivelse kan aldrig overstige det for annoncen fakturerede beløb. Reklamationer skal fremsættes senest 3 dage efter at annoncør har modtaget avisen med annoncen. Regningsreklamationer umiddelbart efter regningens modtagelse. Ørestad Avis er uden ansvar for tab, annoncøren måtte lide i forbindelse med reklamationer fra kunder over varer eller tjenesteydelser, som er annonceret fejlagtigt i Ørestad Avis. Det gælder fejl, som er opstået p.g.a. såvel trykfejl, hørefejl, manglende indrykning eller indrykning i anden uge end bestilt.

Opsætning
Enhver annonce, der efter bladets skøn kan forveksles med redaktionelt stof, forsynes foroven med ordet ANNONCE, der i typografi og størrelse klart angiver, at der er tale om en annonce. Pladsen medregnes i opmålingen af annoncen.

Nægtelse af indrykning
Ørestad Avis forbeholder sig ret til at nægte optagelse af annoncer, der strider mod gældende love og bestemmelser, eller mod hensynet til læserne eller avisens interesser. Ørestad Avis påtager sig dog intet ansvar for indrykning af annoncer, der er i strid med lovgivningen.

Betalingsbetingelser
Annoncer fra private og ikke momsregistrerede virksomheder skal forudbetales. Øvrige annoncører faktureres på udgivelsesdagen, og skal være betalt senest fem bankdage efter udgivelsesdagen. Ved overskridelse af forfaldsdatoen uden at kunden har kontaktet Ørestad Avis for at indgå en ny betalingsaftale, fremsendes rykkerskrivelse med gebyr på kr. 50,00 og betalingsfrist på fem bankdage. Rykkerskrivelse med gebyr fremsendes herefter løbende hver uge med gebyr på 1,5% af samlet pris ved forfaldsdato. Efter fire rykkerskrivelser overgives sagen til inkassoinddrivelse.

Tilbud og priser
Tilbud på annoncering sker på baggrund af den til enhver tid gældende prisliste for Ørestad Avis. Prislisten forefindes opdateret på hjemmesiden. Alle tilbud er gældende i 30 dage, hvis ikke en kortere frist oplyses.

Rettigheder
Ørestad Avis forbeholder sig ret til at arkivere og udgive alt redaktionelt indhold og annoncer i elektronisk form. Affotografering eller erhvervsmæssig kopiering af indhold og annoncer med henblik på offentliggørelse eller produktion er ikke tilladt uden skriftlig aftale med Ørestad Avis.

Bestil nyhedsbrev

Vi sender 1-2 gange pr. måned.

Seneste kommentarer:

Læs også: