lørdag 23 marts 2019

ØRESTAD AVIS - LOKALAVIS FOR ØRESTAD OG NABOKVARTERER SIDEN 2006

logo-orestad

lokalavis for Ørestad og naboomrader                    BUSINESS

Rambøll-ingeniør kåret som årets unge rådgiver 2018

thomas kruse ramboellThomas Kruse fra Rambøll i Ørestad modtager prisen som årets unge rådgiver af Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI). Valget faldt på den 31-årige ingeniør og projektchef på grund hans store samarbejds- og kommunikationsevner, dybe forståelse for den politiske kontekst og evne til at få forskellige fagligheder til at spille sammen, der blandt andet er kommet til udtryk på innovative klimatilpasningsprojekter i Danmark

Thomas Kruse er projektchef i den danske del af Rambølls internationale forretningsenhed for Vand, hvor han leder komplekse vand- og klimaprojekter. Det er eksempelvis klimatilpasningen af Gentofterenden nord for København, der skal beskytte de omkringliggende byområder mod skader fra oversvømmelser som følge af skybrud og løfte den rekreative værdi af området til glæde for borgerne. Projektet har mange interessenter, som kræver veludviklet gehør, rettidig og præcis kommunikation og evnen til at lytte og inddrage interessenterne. Thomas Kruse bidrager i kraft af sin rolle som projektchef ikke blot til organiseringen og gennemførelsen af borgermøder og andre kommunikationsrelaterede initiativer, men leverer også en solid indsats for at sikre, at Rambølls kunde – vandselskabet Novafos og Gentofte Kommune – er klædt tilstrækkeligt på til at kunne formidle de tekniske aspekter, så de bliver gjort forståelige for de forskellige interessentgrupper.

Ifølge Novafos har Thomas Kruse gennem hele projektet udvist stor teknisk viden, store samarbejds- og kommunikationsevner og dyb forståelse for den politiske kontekst. ”Thomas Kruses store overblik og tekniske viden koblet med hans gode samarbejds- og kommunikationsevner fortjener en særlig anerkendelse,” siger Arne Kristensen, Chefkonsulent, Afløb & Klima hos Novafos. ”Han tænker hele tiden et eller flere skridt forud og ser hele konteksten fra både kundens, borgernes, kommunens og øvrige interessenters vinkel. Han har også, til trods for sin unge alder, en imponerende veludviklet sans og forståelse for den politiske kontekst, han arbejder inden for – ikke kun lokalpolitisk, men også organisationspolitisk. Og så er hans kommunikationsevner i top. At han løbende beretter om fremdrift og valg- og fravalg gør, at man som kunde føler sig tryg ved processen, når Thomas er ved roret”, siger Arne Kristensen.

”Thomas Kruse udmærker sig ved at være stærk på alle de områder, som kræves af en rådgivende ingeniør og projektleder. Med en udsøgt forståelse for både del og helhed i de projekter, han står i spidsen for, formår han at bevare overblik og få mange fagligheder til at spille sammen om komplicerede problemstillinger, altid med kunden og slutbrugerne i centrum. Han er et forbillede for andre unge rådgivende ingeniører, der ønsker at dygtiggøre sig som projektleder, og har alt det, der skal til for at blive en fremtrædende leder på højt niveau i branchen,” siger Henrik Garver, adm. direktør i Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI).

”Jeg er utrolig glad og beæret over at blive kåret som årets unge rådgiver af FRI”, siger Thomas Kruse. ”Som projektleder er jeg dybt afhængig af at have dygtige kollegaer og fagfolk omkring mig. Jeg deler derfor prisen med mit dygtige team i Rambøll for deres store indsats, specialviden og det gode samarbejde, vi har på projekterne,” siger han.

Kåringen kvalificerer Thomas Kruse til konkurrencen om at blive årets unge rådgiver i Europa, der afholdes af European Federation of Engineering Consultancy Associations (EFCA).

Det er 10. gang, at FRI kårer årets unge FRI Rådgiver. Det er femte gang, at vinderen af konkurrencen er fra Rambøll. Ud over Thomas Kruse var der følgende fire finalister i konkurrencen Årets Unge FRI Rådgiver 2018:

  • Ammar Al-Temimi, AB CLAUSEN
  • Asbjørn Wejdling, Cowi
  • Morten Kirban Rix, Rambøll
  • Steven Schmidt, NIRAS

Om Rambøll
Rambøll er en førende international ingeniør- og rådgivningsvirksomhed grundlagt i Danmark i 1945. I dag beskæftiger Rambøll over 13.000 medarbejdere. Rambøll arbejder inden for områderne: Byggeri, transport, byudvikling, miljø, vand, energi, olie & gas samt managementrådgivning. Med 300 kontorer i 35 lande kombinerer Rambøll lokal erfaring med global viden for kunne levere løsninger, som gør en forskel for kunder, slutbrugerne og samfundet som helhed.  www.ramboll.dk.

Om FRI
Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI, er brancheorganisation for danske rådgiver- og ingeniørvirksomheder. FRI’s 300 medlemsvirksomheder beskæftiger ca. 28.000 ansatte i ind- og udland. FRI-virksomhedernes globale omsætning er på 25 mia. kr., heraf udgør branchens omsætning i de danske selskaber 12,8 mia. kr. FRI’s store medlemmer, Rambøll, COWI, NIRAS og Sweco er blandt de største virksomheder i Europa inden for rådgivende ingeniørvirksomhed. www.frinet

Debat:

Bestil nyhedsbrev

Vi sender 1-2 gange pr. måned.