lørdag 23 marts 2019

ØRESTAD AVIS - LOKALAVIS FOR ØRESTAD OG NABOKVARTERER SIDEN 2006

logo-orestad

bydelsavis for Ørestad og naboomrader siden 2006 DEBAT

Amager Vest Lokaludvalg spilder borgernes penge på selvforherligende reklamefilm

karina bergmann LAIngen udvalg under Københavns Kommune overvurderer deres egen rolle som lokaludvalgene. Seneste bevis på dette er Amager Vest Lokaludvalg og deres beslutning om at bruge i alt 205.000 kr. af borgernes penge på bl.a. en selvforherligende reklamefilm omhandlende Amager Vest Lokaludvalg. Det er spild af borgernes penge!

Det selvmodsigende ved lokaludvalgene er, at de skal forestille at inddrage borgerne, men jeg er overbevist om at mange borgere ville være imod denne beslutning, hvis de først blev hørt og spurgt. Men et demokratisk begreb som ’det tavse flertal’ ”behøver” Amager Vest Lokaludvalg slet ikke at forholde sig til. De kan med et simpelt flertal beslutte at bruge et hvilket som helst beløb af dine og mine penge på det de finder rigtigt inden for deres budgetramme.

Københavns Kommunes 12 lokaludvalg har et samlet årligt budget på 60 mio. kr. Mange borgere tror fejlagtigt at alle de penge går til velfærd. Det gør de ikke. Det kan jeg som tidligere medlem af Nørrebro Lokaludvalg for Liberal Alliance skrive under på.

Som borgere bør vi derfor spørge os selv hvad vi får for de penge? Er det velfærd at bruge 100.000 kr. på en selvforherligende reklamefilm om Amager Vest Lokaludvalg for at finde nye medlemmener til lokaludvalget? Er det velfærd at Amager Vest Lokaludvalg er på Instagram? Er det velfærd at bruge 80.000 kr. på at få produceret en avis, der udelukkende handler om Amager Vest Lokaludvalgs resultater og få den husstandsomdelt? Nej, det mener jeg ikke.

Vi skal væk fra forestillingen, om at det er grådigt at ville bestemme over vores egne penge og ville beholde lidt flere af dem selv, (særligt) hvis vi ikke mener de bliver brugt forsvarligt. Jo flere penge vi afgiver, des mere beslutningskompetence og magt lægger vi i hænderne på andre - og alt for ofte er vi alt for godtroende.
Hvis der skal skaltes og valtes med vores penge, er jeg sikker på vi i virkeligheden er flere der vil foretrække at gøre det selv.

Debat:

Bestil nyhedsbrev

Vi sender 1-2 gange pr. måned.

Louises klumme