lørdag 23 marts 2019

ØRESTAD AVIS - LOKALAVIS FOR ØRESTAD OG NABOKVARTERER SIDEN 2006

logo-orestad

bydelsavis for Ørestad og naboomrader siden 2006 DEBAT

Lyskryds i Ørestad Syd

 nick vikander• Københavns kommune har bekræftet planer om at der etableres fire nye fodovergange med lysregulering i Ørestad Syd: i krydset Asger Jorns Allé og Robert Jacobsens Vej og på Ejler Billes Allé ved Else Alfelts Vej, Robert Jacobsens Vej og Ørestads Boulevard

Det er gode nyheder for beboerne i kvarteret. Især er det gode nyheder for børnene, som går og cykler af Robert Jacobsens Vej hver dag på vej til og fra Børnehuset Asger Jorn, Idrætsinstitutionen Lille Arena, Børnehuset 8tallet og Kalvebod Fælled Skole.

For at sørge for at fodgængere og cyklister føler sig sikre i trafikken, skal de lysregulerede kryds designes, så de passer til områdets trafikale sammensætning.

Ørestad Syd er præget af relativt mange biler og tung trafik til og fra de mange byggepladser, foruden de mange børn og deres voksne. Det er også vigtigt at skoleruten af Robert Jacobsens Vej gøres så sikker som muligt.

Det er af afgørende betydning, at de lysregulerede kryds står klar til tiden i maj-juni 2018. Børn som går på Kalvebod Fælled Skole flytter allerede i maj ind i den nye skolebygning. Forsinkelser i anlæggelsen af lyskryds ville udsætte disse børn for unødig risiko, lige så vel som alle andre, der krydser de uregulerede vejkryds til dagligt.

Lyskryds på Robert Jacobsens Vej bør inddrage hele stykket mellem selve vejkrydset og ned til det brede flisebelagte lege-opholds-område, som er en del af skoleruten. Disse brede lyskryds ville give folk, som bruger skoleruten, mulighed for at krydse Asger Jorns Allé og Ejler Billes Allé det mest naturlige sted: lige ud, på østsiden af kanalen i stedet for ved hjørnet på vestsiden. Ved at designe lyskrydset sådan, tilskyndes fodgængere til faktisk at følge ruten, i stedet for at gå på cykelstien på den anden side af kanalen, som mange gør nu.

Lege-opholds-området langs med Robert Jacobsens Vej skal sikres mod tung trafik. Store lastbiler krydser dette område dagligt på vej til og fra byggepladserne. Det kan f.eks. være at pålægge byggepladserne at de skal sørge for at lastbilerne bliver guidet sikkert ud af området om morgenen og om eftermiddagen, hvor der er mange folk på gaden. Så det er sikrere for børn og voksne at bevæge sig i området.

Det skal være tydeligt at lege-opholds-området er en 15 km/t zone. På nuværende tidspunkt mangler der skilte på strækningen nord for Ejler Billes Allé, som informerer bilister om at de deler området med legende børn. Desuden mangler mange af de skilte, som er på plads, oplysninger om den gældende hastighedsbegrænsning. Foruden bedre skiltning, er der også brug for foranstaltninger, såsom vejbump eller chikaner, som gør at biler naturligt sænker farten.

På grund af den nuværende trafikale situation for fodgængere og cyklister i Ørestad Syd, lader vi ikke længere vores børn cykle hen til deres daginstitution. Andre forældre er begyndt at køre deres børn i bil, i stedet for at gå eller cykle, fordi de ikke føler sig trygge på vejen. Det er ikke sådan det burde være, men man forstår godt hvorfor.

Det her handler ikke om at udskamme beboere, som vælger at bruge bil som transportmiddel, eller om at pege fingre af chaufførerne, som kører lastbiler frem til byggepladserne. Det handler om at planlægge den lokale infrastruktur, så vi alle, og især vores børn, kan bevæge os frit og sikkert rundt. Lige meget om vi er på vej i skole, eller bare er på vej igennem vores kvarter.

Debat:

Bestil nyhedsbrev

Vi sender 1-2 gange pr. måned.

Louises klumme