mandag 1 juni 2020

ØRESTAD AVIS - LOKALAVIS FOR ØRESTAD OG NABOKVARTERER SIDEN 2006

logo-orestad

bydelsavis for Ørestad og naboomrader siden 2006 DEBAT

Formanden for GF Ørestad City så tilbage på 2017

mia ellgaard fitnesspark 20172. maj var der generalforsamling i Grundejerforeningen Ørestad City. Vi bringer her en let forkortet udgave af formanden, Mia Ellgaards, beretning for 2017

• Hvis jeg skal sætte ét ord på 2017 vil det være ”lærerigt”. 2017 har også været et år med få anlæg og lidt færre synlige resultater end jeg personligt havde satset på. 2017 har haft dels fokus på færdiggørelse af de anlæg, som vi påbegyndte i 2016 dels på ”skrivebordsarbejde” i forhold indsatspunkterne. Begge dele har givet nogle værdifulde erfaringer, som bliver fundamentet for 2018’s aktiviteter.

Løvtaget
På Natursiden fik vi færdiggjort Løvtaget del 1 og 2 i Byparken. Det betyder, at de to lommeparker mellem hhv. Golfparken og Sejlhuset samt mellem Horisonten og Det fleksible hus nu er en del af et samlet hele langs stien. Desuden blev Frugtlommen mellem Sejlhuset og Cityhusene overdraget tidligt i 2017.
På den Urbane side indviede vi i sommeren 2017 vores længe ventede Fitnesspark rundt om den lige så længe ventede Streethal ved Bjerget. Parken er designet med hjælp fra en lokal fitnessinstruktør som har givet sit bidrag til, hvad udendørs fitnessredskaber skal opfylde, og dernæst har vi vægtet at naturen også fik en plads, så parken inviterer både til ophold og aktivitet for alle aldersgrupper. Det er en stor glæde at kunne konstatere at både park og hal allerede bliver flittigt brugt.

Skiltning
Vi har også gennemført et projekt for bedre og anderledes skiltning i Byparken. Jeg bor selv med udsigt over parken, og derfor kan jeg ved selvsyn konstatere, at vores park er en rigtig park med masser af liv.  Bagsiden af medaljen er et øget pres på vores område og dermed også et behov for nogle retningslinjer for færden og adfærd. Det er det skiltningen handler om. For bestyrelsen har det været vigtigt, at Ørestad er et ”Må godt land” og ikke et ”Forbudtland” for nu at låne et par begreber fra Halfdan Rasmussen. Derfor formidler de nye ordensskilte vores reglement ud fra en positiv tilgang ved at skrive, hvad folk gerne må, og hvordan de skal gøre - fx at din hund gerne må være i parken, når den er i snor.
I samme forbindelse har vi fået nogle lidt større og bedre kort end de tidligere og vi har vægtet, at skiltene nemt og billigt kan opdateres og udskiftes efterhånden, som vi udvikler parken.  
I 2017 har vi udskiftet trædækket på rutchebaneøen forhåbentlig til glæde for barnlige sjæle. Og så der lagt nyt slidlag på Edvard Thomsens Vej og på stikvejen fra Ørestads Boulevard til Bjerget.

Kunst
På kunstområdet har vi valgt at allokere 1% af budgettet til arbejdet med kunst. Det er ikke meget, men det er nok til, at vi kan støtte nogle midlertidige initiativer og til at lægge lidt til side til større og permanente projekter. Jeg lovede i 2017, at vi ville arbejde med at få en bænk af Jeppe Hein. Det projekt er ingen lunde gået i glemmebogen og jeg håber, at vi vil kunne realisere det inden for overskuelig fremtid.

Anlægsbudgettet
På området for anlæg er projektet Løvtaget 2 blevet relativt dyrt i forhold til anlæggets størrelse. Det skyldes, at der er en del omkostninger forbundet med at sætte et projekt i gang og de omkostninger havde vi undgået, hvis vi havde besluttet at inddrage lommeparken mellem Horisonten og Det Fleksible hus fra starten. Da vi startede betragtede vi imidlertid stiforløbet gennem byparken og lommeparken som to separate områder – mestendels fordi der allerede var et minianlæg. Men faktisk giver det mere mening at tænke forløbet som en helhed fra starten. Det kan vi se i bagklogskabens lys, og den læring kan vi bruge i de næste design.

Vejlaug
Et meget væsentligt punkt i 2017 var stiftelsen af et vejlaug for C.F. Møllers Alle. Det lyder temmelig banalt og egentlig ret kedeligt, men det er det ikke. C.F. Møllers Alle er privat vej- modsat hvad mange tror – og Grundejerforeningen Ørestad City ejer halvdelen, mens Bella kvarter og tidligere Bella Center ejer den anden halvdel. Udfordringen har været, at Bella Center ikke ville anerkende sit ejerskab. Man fastholdt, at vejen måtte være kommunal, og derfor ville Bella ikke løfte sin vedligeholdelsespligt.
I grundejerforeningen synes vi for så vidt også, at vejen burde være offentlig, men efter rådgivning fra en advokat valgte vi at anerkende ejerskabet og opfylde driftsforpligtelsen. Det er imidlertid temmelig vanskeligt, hvis kun halvdelen af en vej vedligeholdes. En ting er det dagligdags praktiske som brøndtømning og snerydning. En anden ting er de større vedligehold som asfaltarbejde, afstribning mv. Det har været en stille bekymring, hvordan vi skulle gribe det an.
Etableringen af vejlauget betyder at Bella Kvarter anerkender et ejerskab og dermed har vi et grundlag for et samarbejde. Der er ingen garanti for, at det bliver nemt, men det er en start. Dernæst betyder vejlauget, at vi har et fællesskab og dermed en fælles stemme. En sådan kan være en styrke i senere sager om vejen.

Bylivet
Fællesskab er også et ord jeg vil tillade mig at bruge om bylivet. Ikke forstået som ”alle kender alle”, men mere billedet af det liv, der udspiller sig. Her er Byparken centrum for en række forskellige arrangementer og ikke mindst vores eget julearrangemen. Ørestads borgere og brugere har kontaktet sekretariatet med diverse opfølgningspunkter. Det er en stor hjælp, og det er dejligt, at folk på den måde tager ansvar for området.  

Indsatspunkter 2018
I 2018 vil fokus bl.a. være på at lave en ny strategiplan for de næste 5 år. Bestyrelsen ønsker, at beholde de tre overordnede temaer i strategien: Natur, Kunst og Urbane miljøer. Temaerne fungerer rigtigt godt, de dækker bredt og de er langt fra udtømt. Da strategiplanen først laves færdig til efteråret, er der stor mulighed for, at beboere og andre i bydelen kan være med til at præge både strategiplanen og udviklingen i Ørestad City.
På anlægssiden forventer vi at gennemføre området ”sletten”, også kaldet cirkuspladsen. Planen er netop at skabe et sletteområde med en diversitet af græsser og blomster, som vi på sigt kan påvirke yderligere. Vi har også lagt billet ind på kommunens ordning om partnerskabstræer og forventer at kunne plante nye træer, enten på nye steder, eller hvor gamle er gået ud.
Desuden forventer vi at påbegynde projektering af den østlige ende af Parken og planlægge etablering i 2019.
Endelig skal vi fejre, at det i 2018 er 10 år siden at Byparken blev indviet! Derfor er vi i gang med at planlægge festligheder og f.eks. en demonstration af, hvordan man kan bruge Frugtlommens urter. Mere om det, når vi er klar med en dato og et program.

Kommende generalforsamlinger i Ørestads grundejerforeninger:
G/F Ørestad Universitetskvarter 24. maj - kl. 17:00 - 19:00
G/F Ørestad City 2. maj kl. 16:00 - 18:00
 G/F Ørestad City Syd 23. maj kl. 16:00 - 17:30
 G/F Ørestad Syd 30. maj kl. 16:00 - 17:30

København:

Debat:

Bestil nyhedsbrev

Vi sender 1-2 gange pr. måned.

Anmeldelser

Louises klumme

DEBAT: