mandag 1 juni 2020

ØRESTAD AVIS - LOKALAVIS FOR ØRESTAD OG NABOKVARTERER SIDEN 2006

logo-orestad

bydelsavis for Ørestad og naboomrader siden 2006 DEBAT

SF ønsker ikke, at der bygges på Amager Fælled

klaus mygindSF har fra starten været en aktiv del af kampen mod byggeriet på Amager Fælled. Fælleden er Københavns store, grønne lunge, og den lunge skal ikke punkteres af tæt byggeri

Heldigvis er vi ikke alene med den holdning. Kampen har nu resulteret i et flertal for ikke at bygge på Strandengen, der er en del af Amager Fælled.

Samtidig med, at Fælleden skal bevares, skal københavnerne også have et sted at bo og kommunens økonomi skal hænge sammen. Derfor er Borgerrepræsentationen nu i gang med at finde nye løsninger. Skal vi bygge andre steder på Fælleden, udenfor Fælleden eller slet ikke at bygge, og i stedet kompensere By og Havn for det økonomiske tab, den manglende bebyggelse vil føre med sig?

I SF er vi indstillede på at undersøge alle muligheder – også dem, som er fremsat af andre partier. Det er vores politiske kultur. Derfor stemte vi for det samlede forslag til undersøgelser, som Økonomiudvalget vedtog den 8. maj. Det forslag indeholdt også det ønske, som SF, Radikale, Enhedslisten og Alternativet sammen havde stillet om at mindre byggearealer udenfor Amager Fælled skal vurderes meget grundigere end den rapport, som er blevet sendt til Borgerrepræsentationen. På trods af dette stemte Alternativet, Enhedslisten og DF imod forslaget til undersøgelser.

I SF ønsker vi, at de grønne partier holder sammen. Vi arbejder for en samlet grøn løsning mellem de grønne partier og Socialdemokraterne. Det skal vi forhandle om, når undersøgelserne er færdige den 20. august.

Frem til forhandlingerne vil SF sammen med Amager Fælleds Venner og alle andre, der vil beskytte Amager Fælled, skabe opmærksom og debat om, hvordan vi beskytter naturen og samtidig bygger de nødvendige billige boliger i København.

København:

Debat:

Bestil nyhedsbrev

Vi sender 1-2 gange pr. måned.

Anmeldelser

Louises klumme

DEBAT: