mandag 1 juni 2020

ØRESTAD AVIS - LOKALAVIS FOR ØRESTAD OG NABOKVARTERER SIDEN 2006

logo-orestad

bydelsavis for Ørestad og naboomrader siden 2006 DEBAT

Bestyrelsen for GF Ørestad Syd ser tilbage på 2017

steen juers GF syd 201830. maj var der generalforsamling i Grundejerforeningen Ørestad Syd. Vi bringer her en let forkortet udgave af bestyrelsens beretning for 2017

• Udover den sædvanlige drift og vedligehold af Grundejerforeningens arealer har der i 2017 fortsat været fokus på at føre tilsyn med byggepladser samt skader og slid på fællesarealer og byrumsinventar.
I forhold til byggepladser har der været særligt fokus på byggefelterne langs Else Alfelts Vej samt de seneste byggepladser langs Robert Jacobsens Vej.
By & Havn disponerer fortsat over de grønne arealer på den nordligste del af Else Alfelts Vej, så længe der er entrepriser i gang på tilstødende byggefelter. Efter endt byggeperiode modtager Grundejerforeningen midler til reetablering af arealet. Grundejerforeningen har i den forbindelse ført løbende dialog og tilsyn omkring overholdelse af den indgåede kontrakt samt omkring adgangsforhold, tidsperioder og miljømæssige gener.

Skolevej
Der har fra beboernes side været særligt fokus på at sikre skolevejen til og fra opsamlingssted ved 8TALLET, til og fra institutionen Lille Arena og forberedelser til åbningen af Kalvebod Fælled Skole i 2018.
Her har Grundejerforeningen faciliteret indledende møder mellem kommunen og By & Havn, men har ikke deltaget i selve sagsbehandlingen, da sikker skolevej ultimativt er kommunens ansvar.

Lokaludvalg
Grundejerforeningen har støttet Nick Vikander, som er blevet valgt ind i Amager Vest Lokaludvalg med Grundejerforeningen som baggrundsforening. Hans fokus er på trafiksikkerhed, specielt for de bløde trafikanter, og skabelse af en velfungerende infrastruktur i Ørestad Syd.

Helhedsplanen
Grundejerforeningen realiserede i 2017 nye etaper af Helhedsplanen Ørestad Syd i samarbejde med Bang & Linnet Landskabsarkitekter. Bestyrelsen udviklede desuden en langsigtet finansieringsplan for Helhedsplanen, som skal fungere som værktøj i den kommende udvælgelse og realisering af etaper fra planen.
Helhedsplanen skitserer en overordnet plan for de kommende års udvikling af funktionsdygtige og identitetsskabende fællesarealer og byrum langs bydelens nord-syd-gående veje (Skovrummet, Parkrummet og Kanalrummet) fra de tre molepladser ud mod søer og fælled og op til Asger Jorns Allé. Helhedsplanen er baseret på input fra to beboerworkshops, den nuværende lokalplan for området, bestyrelsens erfaringer og løbende drøftelser, og landskabsarkitekternes faglige vurderinger. Helhedsplanen blev præsenteret og godkendt ved generalforsamlingen i 2016.
Gennem projektet etableredes desuden et samarbejde med den lokale, socialøkonomiske virksomhed, Amager Skovhjælpere, om bl.a. design af udemøbler samt levering af tømmervarer fra eget savværk på Kalvebod Fælled.
Det øvrige arbejde med at kvalificere og udvælge etaper fra Helhedsplanen fortsætter i 2018.

Nye træer
I 2017 har der været fokus på plantning af træer i samarbejde med Københavns Kommunes pulje til Partnerskabstræer, som i foråret godkendte grundejerforeningens ansøgning om levering af 250 træer.
Strategien blev derfor at bruge grundejerforeningens udviklingsmidler i år på at få klargjort og plantet så meget som muligt, mens denne pulje er tilgængelig, og udskyde etablering af andre dyre poster som gruspladser, inventar, trædæk mv. til kommende år.
Bestyrelsen udvalgte tre delområder på den sydlige del af Richard Mortensens Vej og Robert Jacobsens Vej, hvor træerne blev sat. Der blev desuden lavet omfattende jordundersøgelser langs hele Richard Mortensens Vej samt jordforbedring i delområderne for at sikre træernes trivsel fremover.

Fastelavn, kulturdag, vinterbelysning mv.
Grundejerforeningen har i 2017 ydet økonomisk støtte til en fastelavnsfest i samarbejde med Naturcenter Amager samt til den årlige Ørestad Kulturdag.
Årets Ørestad Kulturdag 2017 med temaet ”Ørestad I Bevægelse” havde ca. 2500 deltagere til 40 arrangementer på og omkring molepladsen og den sydlige del af Richard Mortensens Vej i Ørestad Syd. Grundejerforeningen bidrog med finansiering sammen med Ørestads øvrige grundejerforeninger, By & Havn, Amager Vest Lokaludvalg samt Øens Ejendomsadministration & Advokatfirma.
Ørestad Kulturdag koncentrerer aktiviteterne på en enkelt festivaldag i én bydel ad gangen. I 2016 blev det Ørestad City, i 2017 Ørestad Syd og i 2018 Ørestad Nord.
Grundejerforeningen gennemførte igen i 2017 jule- og vinterbelysning samt et lystændingsarrangement i samarbejde med Café 8TALLET, som indvier julebelysningen og fejrer juletiden med hygge og underholdning for beboerne.

Tilsyn og parkering
I 2018 vil bestyrelsen fortsat have fokus på de kontrakt- og miljømæssige forhold omkring de mange byggepladser i området. Der er i øjeblikket byggeaktivitet på 18 byggepladser i Ørestad Syd og flere vil muligvis komme til.
Grundejerforeningen forventer desuden, at der i 2018 kan føres et øget tilsyn med ulovlig parkering i området jf. foreningens aftale om midlertidig privat parkeringskontrol på udvalgte områder i byggeperioden. Områderne gælder alle private fællesveje, hvor der er udlagt P-lommer og P-pladser.

Mere beplantning
Bestyrelsen ønsker også at realisere endnu en etape fra Helhedsplan Ørestad Syd. Her forventer bestyrelsen at igangsætte en ny partnerskabsaftale med Københavns Kommune om levering af træer til bydelen. Området forventes at blive den sydlige del af Else Alfelts Vej, ”Skovrummet”, som skal have karakter af blandet, naturlig beplantning med lysninger til ophold og aktiviteter.

Flere medlemmer
Bestyrelsen forventer desuden, at By & Havns grundsalg i området vil give flere medlemmer i Grundejerforeningen i løbet af 2018.

Foto viser Steen Jürs, formand for GF Ørestad Syd.

Yderligere information om Grundejerforeningen Ørestad Syd kan findes på www.orestad.net samt løbende opdateringer på de sociale medier www.facebook.com/gfsOrestad og www.instagram/OrestadKulturdag.

København:

Debat:

Bestil nyhedsbrev

Vi sender 1-2 gange pr. måned.

Anmeldelser

Louises klumme

DEBAT: