• Redaktionen
  • Debat

Bestyrelsen for GF Ørestad City Syd ser tilbage på 2017

palle sort solstra23. maj var der generalforsamling i Grundejerforeningen Ørestad City Syd. Vi bringer her ledelsesberetningen for 2017

(FOTO: Her ses formand for G/F Ørestad City Syd, Palle Sort fra Solstra Capital Partners)

Fokuspunkter i årets løb

Overdragelse af arealer til grundejerforeningen
By & Havn har færdiggjort en række arealer i bydelen, som er overleveret til grundejerforeningen. Afleveringsforretninger og tilhørende gennemgange og opfølgning på mangler er forestået af det fælles sekretariat, GFS Ørestad, som grundejerforeningen indgik aftale med i 2016. Det gælder områderne: Kanalpladsen (indgang fra Ørestads Boulevard), dele af den sydvestlige og den nordlvestlige promenade langs institutionen Lille Arena og Parkkvarteret med tilhørende træbroer, den østlige del af Byfælleden, dele af de private fællesveje i bydelen bl.a. den nordlige del af Robert Jacobsens Vej og vejen fra Hannemanns Allé ind til Ørestad Skøjtehal.

Privat P-kontrol på udvalgte arealer
GFS Ørestad har på vegne af både G/F Ørestad Syd og G/F Ørestad City Syd forsøgt at få overdraget beføjelser fra Københavns Kommune til at føre privat P-kontrol på grundejerforeningernes arealer og veje. Dette skyldes, at der fortsat er udfordringer med bilister, som parkerer ulovligt på både private fællesveje og på arealer, som ikke er beregnet til hverken kørsel eller parkering, hvilket medfører belægningsskader og øgede vedligeholdelsesomkostninger for grundejerforeningerne. Desuden skaber det en række trafikale udfordringer ved bl.a. at spærre for udrykningskøretøjer. Det gælder bl.a. kanalpladsen og promenaderne, brandvejsarealer omkring Ørestad Skøjtehal samt overkørsler ved P-lommer på private fællesveje.
Grundejerforeningen har indtil videre fået beføjelse til at føre P-kontrol på nogle af de private fællesveje, men ikke øvrige arealer. GFS Ørestad arbejder fortsat på at få udvidet beføjelserne til at inkluderer samtlige fællesarealer.

Digitalisering af arealer og inventar
Opstart af projekt om digitalisering af grundejerforeningens fællesarealer. Formålet er at skabe interaktive, digitale kort baseret på geografiske opmålinger inkl. optællinger af typer og klasser af inventar og beplantning. Dette vil gøre den daglige drift af bydelen nemmere og samt skabe fast grundlag for udbudskørsel.

Hannemanns Park v. Rambøll
Projektet blev modnet i løbet af 2017 med henblik på anlæg i 2018. Formålet er at forhandle en driftsaftale mellem Rambøll og grundejerforeningen, som ikke fordyrer det eksisterende driftsbudget for området, hvilket ser fornuftigt ud. Parken anlægges af Rambøll og skal efter en garantiperiode overgå til grundejerforeningens egen drift. Indebærer desuden samarbejde med Ørestad Vandlaug omkring drift af vandelementerne.

Logistik omkring Royal Arena
Grundejerforeningen fortsat har været i dialog med Arenaen omkring renhold, parkering, adgangsvej, foodtrucks m.m.

Færdsel på trapper på kanalpladsen
Grundejerforeningen har reageret på flere henvendelser omkring uhensigtsmæssig færdsel på kanalpladsen. Det gælder trapper og lysstriber i belægningen, som har en negativ effekt på udsynet for gående. Der er derfor kørt en forsøgsordning med opstilling af ekstra lysmast i området, som tilsyneladende har haft positiv effekt. Der er fortsat fokus på denne udfordring.

Bylivsaktiviteter
Grundejerforeningen støttede igen i år Ørestad Kulturdag på lige fod med Ørestads øvrige grundejerforeninger til glæde for 2500 deltagere. Derudover afholdte foreningen julearrangement i samarbejde med Crowne Plaza og Ørestad Kor.
Foreningen opstartede et samarbejde med Naturstyrelsen og By & Havn om at få etableret en midlertidig adgang ud til Naturpark Amager.

Stadepladser i bydelen
Grundejerforeningen har oprettet mulighed for stadepladser på udvalgte områder i bydelen. Det gælder kanalpladsen og promenaden langs Royal Arena. Der har været flere interesserede henvendelser, og grundejerforeningen forventer, at stadepladser tages i brug i løbet af 2018.

Velkomstbreve til nye beboere
Grundejerforeningen uddelte i september velkomstbreve til alle beboere i Byhusene, Parkkvarteret, Skovkvarteret og Nordre Fælledkvarter, da her er kommet en del mennesker til i årets løb.

Økonomi
Årsregnskabet viser et overskud på 140.000 kr. mod et budgetteret underskud på -440.000 kr. Det skyldes primært færre driftsomkostninger pga. ikke overdragede arealer. Generalforsamlingen valgte sidste år at budgettere med dette underskud for at nedskrive den egenkapital, som primært var opbygget af foreningens første grundejere. Derved opbruges eksisterende kapital på drift, og man udskyder behovet for at hæve medlemsbidraget. Bestyrelsens budgetforslag for 2018 er baseret på samme princip med en fastholdelse af medlemsbidraget på 8,5 kr. pr. etm for 2018.

Fokuspunkter 2018
•    Overdragelse af flere færdiggjorte arealer fra By & Havn
•    Opfølgning på mangler i eksisterende afleveringsforretninger
•    Videreudvikling af digitalt kortmateriale
•    Anlæggelse og driftsaftale for Hannemanns Park
•    Bylivsaktiviteter – i samråd med de nye beboere, der forhåbentlig vil træde ind i bestyrelsen.
Yderligere information om Grundejerforeningen Ørestad City Syd kan findes på www.orestad.net

Mere debat:

ØRESTAD AVIS | C/O BYDELSAVISERNE | ARNE JACOBSENS ALLE 15,1. | DK 2301 ØRESTAD |
TEL: +45 31 15 30 40 | MAIL: info(at)oravis.dk