mandag 1 juni 2020

ØRESTAD AVIS - LOKALAVIS FOR ØRESTAD OG NABOKVARTERER SIDEN 2006

logo-orestad

bydelsavis for Ørestad og naboomrader siden 2006 DEBAT

Nye butikker, boliger og aktiviteter i Ørestad Nord

orestad nord kajak 201124. maj var der generalforsamling i Grundejerforeningen Ørestad Universitetskvarter. Vi bringer her ledelsesberetningen for 2017

LEDELSESBERETNING G/F ØRESTAD UNIVERSITETSKVARTER 2017

Strategiske indsatsområder
Bestyrelsen har i 2017, i henhold til Strategi- og Handleplanen 2012-2022, arbejdet med følgende primære indsatsområder: ’Traditioner’, ’Revurdering af traditioner og kulturtilbud’ og ’Kunst, lys og udstillinger’.
Dette er bl.a. realiseret ved hjælp af et samarbejde med Studio REFLEKTOR, der kuraterede årets vinterbelysning på Grønningen og inviterede på en aften med lysvandringer og -workshops.
Grundejerforeningen fik også udarbejdet en brugerundersøgelse, som havde til formål at evaluere bydelens sociale og kulturelle aktiviteter samt faciliteter. Resultaterne indgår i bestyrelsens arbejde fremadrettet. De tilbagevendende begivenheder som Sankt Hans-fejring og julehygge inkl. lystænding er med til at sikre bydelens traditioner.

Videreudvikling af Grønningen
I Ørestad Universitetskvarter arbejdes der fortsat på at videreudvikle bydelens centrale park Grønningen.
I 2017 fokuserede grundejerforeningen på at tilføre dufte og farver. Både for at glæde områdets brugere og beboere, og for at fremme biodiversiteten i området. I den forbindelse har foreningen ansøgt Københavns Kommune om 86 Partnerskabstræer. De seneste år har man kunne ansøge Københavns Kommune om at få leveret gratis træer, så længe man selv står for at plante og pleje dem. På den måde indgår man i et partnerskab med kommunen om at gøre København grønnere. Træerne, der blandt andet består af Fuglekirsebær, Skovæble, Kirsebærkornel, Bornholmsk Røn, Hyld og Stilkeg, blev plantet ind i de eksisterende områder med højere beplantning.
Det gør man af to årsager: Den ene årsag er, at man i forvejen har foretaget jordforbedringer ved de eksisterende bede, og træerne får derfor de bedste vækstbetingelser ved at blive plantet netop der.
Den anden årsag er, at man vil bevare det åbne landskab, så Grønningen fortsat har plads til fysisk aktivitet og leg, og så den også kan invitere til større arrangementer med plads til fx festtelt.

Trafikdæmpning af Tom Kristensens Vej
På baggrund af ønsker fra områdets beboere har grundejerforeningen arbejdet med trafikdæmpning og begrønning af Tom Kristensens Vej i 2017. Der blev etableret fartdæmpende elementer i form af to hævede flader og vejchikaner i forbindelse med, at vejen blev en 30 km/t zone. Der blev anlagt plantebede med to slyngplantestativer, som hver især har fået en blåregn, der med tiden vil vokse op ad stativerne. Det har forbedret forholdene for cyklister og gående, da det er blevet mere sikkert at færdes på og omkring Tom Kristensens Vej.

Driftsmæssige forhold
Udover den sædvanlige drift af grundejerforeningens arealer var der i 2017 fortsat fokus på at føre tilsyn med slid og skader på byrumsinventar og fællesarealer.
Grundejerforeningen har fået overdraget August Schade Kvarteret fra By & Havn i 2017, inkl. alt hvad der hører med af driftsmæssige opgaver.
Der kommer også nye forretninger til den voksende bydel; i 2017 åbnede Ismageriet, der trækker mere liv til bydelen. GF Sekretariatet har haft en god dialog med Ismageriet om håndtering af den stigende mængde affald i bydelen. Det har blandt resulteret i, at der er kommet flere og større skraldespande på foreningens arealer og driftsindsatsen er øget. Der har også været fokus på stigende ulovlig parkering omkring butikken. Foreningen vil fortsætte dialogen med Ismageriet.

Traditioner, tilbagevendende begivenheder og andre arrangementer
Grundejerforeningen fortsatte i 2017 traditionen med Sankt Hans-arrangement for bydelens beboere og brugere. Arrangementet blev indledt med det tilbagevendende beboerarrangement med skattejagt for de mindste og koncert med Peder & Nanna. Traditionen tro var der båltale, visesang og stort Sankt Hans bål.
Ørestad Kulturdag 2017 havde temaet ”Ørestad I Bevægelse” med ca. 2500 deltagere til 30 arrangementer i og omkring Ørestad Syd. Grundejerforeningen bidrog med finansiering sammen med Ørestads øvrige grundejerforeninger, By & Havn, Amager Vest Lokaludvalg samt Øens Ejendomsadministration & Advokatfirma. I 2018 kommer festlighederne til Ørestad Nord 25. august.
Grundejerforeningen gennemførte i 2017 vinterbelysning konstrueret af lyskunstner Jakob Oredsson på Grønningen. I forbindelse med tænding af værket inviterede grundejerforeningen til julearrangement i Tietgenkollegiets festsal, hvor der var kreativ juleworkshop, sang med Ørestad Kor og julelækkerier til store og små.
Værket på Grønningen, der hed ’Temperature Field’, blev udviklet i samarbejde med Studio REFLEKTOR og indgik som en del af Copenhagen Light Festivals program i februar 2018. Bestyrelsen var ikke tilfredse med installationens udtryk og finder derfor en ny lyskunstner til vinterbelysningen 2018. Fremadrettet skal vinterbelysningen også ”fylde mere” i bydelen.
i 2017 støttede Grundejerforeningen desuden Campus Cup for studerende på Universitetskanalen arrangeret af ITU og det nye tiltag Tietgen Festival, en to dags-festival med mad og musik for hele området.  

Kommende indsatsområder
I 2018 vil bestyrelsen arbejde videre med de særlige indsatsområder, som er prioriteret i Strategi- og Handleplanen. De vil ligeledes inddrage resultaterne fra brugerundersøgelsen 2017. Derfor indstiller bestyrelsen til, at der afsættes midler til bynatur, læ og aktiviteter i 2018. Det er også et ønske at etablere flere strømudtag langs Emil Holms Kanal, så aktiviteter og vinterbelysning nemmere kan realiseres. Der vil fortsat være fokus på de gode traditioner, og et samarbejde med DR Koncerthuset skal sikre flere mad- og musikarrangementer til bydelens beboere og brugere.
Grundejerforeningen arbejder ligeledes videre med kommunikations- og orienteringsdelen i år, hvorfor der fortsat er fokus på kreativ byrumsskiltning, der kommer op i årets løb. Grundejerforeningen fastholder også sit fokus på udfordringerne omkring cykelparkering, og der lægges op til at etablere flere parkeringsmuligheder, hvis Københavns Kommune godkender foreningens ansøgning.
Der er allerede nu nedsat en arbejdsgruppe for cykelparkering og en arbejdsgruppe for ’bynatur, læ og aktiviteter’.
Kontakt Arendse Noes Jørgensen på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., hvis du ønsker at deltage i eller høre mere om en af grupperne.

poul holt pedersen 2017
Formand for Grundejerforeningen Ørestad Universitetskvarter er Poul Holt Pedersen.
Yderligere info om G/F Ørestad Universitetskvarter:
Facebook: gfsOrestad
www.orestad.net.
Grundejerforeningen administreres af det fælles sekretariat, GFS Ørestad.

København:

Debat:

Bestil nyhedsbrev

Vi sender 1-2 gange pr. måned.

Anmeldelser

Louises klumme

DEBAT: