• Michael Schytz, chef for brændselsindkøb i HOFOR
  • Debat

HOFOR gør fjernvarmen grøn

michael schytz hoforAndreas Petersen fra organisationen Verdens Skove er på vildspor, når han her i Ørestads Avis påstår, at det er kulsort at bruge grøn biomasse. Den biomasse, som vi skal bruge i vores nye kraftvarmeværk, vil ikke blot sende Københavns sidste kul på pension, den er også bæredygtig

Den kommer nemlig fra forvaltede skove, der bevares ved genplantning. De træer, der fældes, erstattes altså af nye træer, som mens de vokser opsuger og lagrer CO2 fra atmosfæren. Når skovene er gamle er de gode CO2 lagre, men de optager ikke meget ny CO2. Når vi bruger bæredygtig biomasse undgår vi både at brænde fossile brændstoffer af og sikrer, at nye unge træer optager CO2.

Vi fælder derfor absolut ingen skove, som Andreas Petersen forudsætter. Tværtimod bidrager vi til produktive skovbrug med høj CO2 binding og sikrer skovejerne yderligere indtægter, som giver dem grund til at investere i mere i ny skov. Ydermere bruger vi kun lavværdi-træ – altså det træ, der er til overs, når savværker, papirmøller mv. har taget, hvad de skal bruge til møbler, huse, gulve, og papir. Vi brænder kun resterne – fx grene, toppe, udtyndingstræer eller ukurante stammer - der ikke kan afsættes til industrien. Vi sikrer, at dette resttræ, der alternativt ville formulde i skovbunden og her frigive CO2, erstatter den forurenende kul.

Når vores nye biomasse-kraftvarmeværk er bygget færdigt til næste år, reducerer vi den faktiske udledning af CO2 med mere end 80-95% sammenlignet med kul, fordi vi bruger bæredygtig biomasse. Det betyder ikke vi er helt i mål, men vi tager et kæmpe skridt i den rigtige retning. Samtidig er kullene definitivt ude af byen. Det er 11 år tidligere end den tidsfrist, Folketinget har sat for udfasningen af kul i hele Danmark. Jeg synes, vi kan være stolte over at have en hovedstad, der i den grad satser på grøn omstilling.

Den grønne omstilling, der skal gøre København til verdens første CO2-neutrale hovedstad i 2025, er ikke alene baseret på biomasse. Affald og vindmøller er også basisteknologier i fremstillingen af energi. Ligesom vi i stigende grad skal bruge nye alternative energikilder som geotermi, solceller, store varmepumper, intelligent varmestyring m.m.

Der er med andre ord lagt en sund, grøn strategi for København, der også sikrer, at fjernvarmen er til at betale for Københavns borgere.

ØRESTAD AVIS | C/O BYDELSAVISERNE | ARNE JACOBSENS ALLE 15,1. | DK 2301 ØRESTAD |
TEL: +45 31 15 30 40 | MAIL: info(at)oravis.dk