• Søren Schmidt, Byudvikling i Partnerskab
  • København

Urbanplanens nye look

hoergaardenNu er tegningerne for Urbanplanens nye facader og udearealer færdige, og i løbet af de næste år skal håndværkerne sørge for, at yderligere tre af Urbanplanens i alt fem boligafdelinger får et tiltrængt nyt look. Arktiekterne har skelet til Ørestaden under arbejdet

I denne omgang er det Hørgården, Remisevænget Nord og Remisevænget Øst der skal renoveres. Dyvekevænget er forholdsvis nyt og trænger ikke, mens man i Remisevænget Vest allerede er ved at være færdige med at renovere.

Udover at udbedre byggeskader er baggrunden for renoveringen at Urbanplanen med opførelsen af Ørestaden og Amager Strandpark, kommer til at befinde sig i en ny bymæssig sammenhæng. Derfor er der også blevet skelet til disse områder, når de ny facader og udearealer er blevet skitseret.

Samtidig er der arbejdet på at bibeholde det unikke ved Urbanplanen, der med mange varierede boligtyper, store fælles udearealer og med bondegård, byggelegeplads, institutioner og mini centre er en udsædvanlig bebyggelsesplan.

Én urban plan – fem forskellige kvarterer
En af de nye ting er, at beboerne i hver boligafdeling har valgt sin egen identitet. Denne identitet har været udgangspunkt for arkitekternes arbejde, og beboerne har til flere møder og workshops været inddraget, for at sikre at deres ønsker, behov og afdelingens identitet er blevet opfyldt. Derfor kommer Urbanplanen efter renoveringen til at bestå af fem kvarterer med hver deres stemning og identitet, i modsætning til nu hvor det ensartede udtryk er bestemmende.

For at bibeholde den urbane plan samarbejdes der med Københavns Kommune om at etablere et fælles stisystem, Livsnerven. Udover at knytte de fem kvarterer bedre sammen, skal den medvirke til at skabe lettere adgang til metroen og den øvrige by. Idéen til stisystemet er udsprunget af et ønske om, at videreføre tankerne fra vandelementet i Ørestaden.

Økologi, Byen og Mangfoldighed

I Hørgården, der ligger overfor DR Byen, bliver facaderne prydet med beplantning, som for eksempel Blåregn, som vil vokse op af facaden i et specialedesignet wiresystem. I gårdene bliver der blandt andet etableret en legeskov og lunde af frugttræer, og der bliver gode muligheder for leg og boldspil.

remisevaenget nordI Remisevænget Nord får facaderne en mere varieret rytme, og ved at bruge orange farve til skodderne og udvalgte glasplader, bliver den ønskede dynamik skabt. I den ene gård bliver der blandt andet indrettet et stort legeområde kaldet ’Byen’. Den har udgangspunkt i gaderne fra den gamle middelalderby i København. Den anden gård bliver præget af et bakket og varieret græstæppe.
I Remisevænget Øst bliver hver boligblok udstyret med en ramme. Indenfor denne ramme bliver der skabt mangfoldighed ved at påføre glasset forskellige typer af grafik, som varierer fra blok til blok. Imellem blokkene indrettes der haver efter fem forskellige geografiske temaer - ’Norden’, ’Afrika’, ’Australien, ’Asien’ og ’Amerika’.

remisevaenget oest small

En lang proces
Siden Københavns Kommune og boligorganisationerne i Urbanplanen i 2003 indgik et partnerskab har der været arbejdet med at give området et løft. Allerede i foråret 2004 blev de første skridt mod renoveringen af Urbanplanens facader og udearealer taget, da beboerne deltog i flere forskellige workshops sammen med udvalgte arkitekter.

Siden da er projektet blevet konkretiseret, og i efteråret 2005 blev det sendt i udbud. Dette udbud blev afklaret i december 2005, og det vindende hold af arkitekter, ingeniører og entreprenører kunne påbegynde deres arbejde. Det har de gjort i det gule projektkontor på hjørnet af Peder Lykkes Vej og Brydes Allé, og det er også her beboerne løbende har deltaget i arbejdsgruppemøder, for at få de nye facader og udearealer til at matche netop deres ønsker og behov.

Det er nu lykkedes, og derfor kan håndværkerne gå i gang, så snart byggetilladelsen er i hus.
Det sker i første halvår af 2007 og afsluttes inden udgangen af 2009.

ØRESTAD AVIS | C/O BYDELSAVISERNE | ARNE JACOBSENS ALLE 15,1. | DK 2301 ØRESTAD |
TEL: +45 31 15 30 40 | MAIL: info(at)oravis.dk

Læs også: