mandag 1 juni 2020

ØRESTAD AVIS - LOKALAVIS FOR ØRESTAD OG NABOKVARTERER SIDEN 2006

logo-orestad

lokalavis for Ørestad og naboomrader siden 2006 københavn

Diget skal forhøjes

33.000 vognlæs jord skal køres ud på kystdiget. En rapport viser at der kan være risiko for oversvømmelse af Vestamager og Ørestad. Men når digeforhøjelsen pludselig er blevet aktuel, skyldes det også en million kubikmeter jord, som er til overs

ImageKystdiget på vestsiden af Kalvebod Fælled skal forhøjes med omkring to meter. Det mener Pumpedigelauget, som er en sammenslutning af grundejere på de inddæmmede områder af Amager.
En rapport fra ingeniørfirmaet Rambøll viser at diget ikke er sikkert nok i en situation hvor vandstanden i havet stiger, og der samtidig opstår f.eks. en orkan. Rapporten konkluderer, at der kan opstå en oversvømmelse indenfor de næste 10.000 år.

Det meste af Kalvebod Fælled ligger i samme højde som havoverfladen, så kystdiget er helt nødvendigt for at bevare naturområdet. Ørestad er opført en meter højere end fælleden, men et digebrud vil også skabe problemer der. Byen kan blive et Venedig med 1-2 meter højt vand i gaderne. Der er også risiko for oversvømmelse af jernbane, motorvej og i værste fald Øresundstunnellen. I pumpedigelauget sidder blandt andet Sund & Bælt Gruppen, som ejer motorvejsanlægget, og har stor interesse i at sikre sine investeringer.
Spørgsmålet om en forhøjelse af kystdiget er blevet aktuelt lige nu fordi Københavns Miljøcenter vil bygge to nye depoter for forurenet jord. Over en million kubikmeter jord skal graves op og fjernes fra anlægget ved Ama-germotorvejen. Planen om at køre de i alt 33.000 vognlæs jord ud på kystdiget, så det forhøjes fra 3,7 til 5,9 meter, er nu til vurdering i Kystdirektoratet, Fred-ningsnævnet mv.

Kan ske i morgen
Skovrider for Kalvebod Fælled, Klaus Waage Sørensen er glad for at der pludselig er opstået en mulighed for at forhøje diget.
- Man kan sige, at det er umuligt at se 10.000 år ud i fremtiden. Men statistikken skal forstås på den måde, at den ekstreme situation lige så godt kan opstå i morgen. Og fælleden er ikke længere et mennesketomt område uden værdier. Der bor mennesker og er opført trafikanlæg, siger Klaus Waage Sørensen. Han sammenligner med situationen før over-svømmelsen af New Orleans i 2005.
- I Lousiana vurderede myndighederne netop, at risikoen for en oversvømmelse var ekstremt lille. Derfor sikrede man ikke digerne. Men lige pludselig opstod katastrofen alligevel, siger Klaus Waage Sørensen.

Ny promenade
Jorden skal køres ud på diget med dumpere. Projektet vil spare samfundet for mange udgifter, fordi jorden placeres lokalt, og ikke skal køres mange kilometer med lastbil.
Når diget er færdigt kan digevejen åbnes for publikum så det bliver muligt at gå eller cykle hele vejen rundt om fælleden. I dag er digevejen lukket af hensyn til fuglelivet. Men det nye dige bygges på indersiden af det nuværende. Derfor kan fuglene være i fred, selv om der bliver offentlig adgang på digevejen. I det nye dige bygges der observations-
poster, så fodgængere og cyklister kan stoppe op og få en formidabel udsigt ind over fælleden og fuglelivet i Fuglesøen.

København:

Debat:

Bestil nyhedsbrev

Vi sender 1-2 gange pr. måned.

Anmeldelser

Louises klumme

DEBAT: