lørdag 23 juni 2018

ØRESTAD AVIS - LOKALAVIS FOR ØRESTAD OG NABOKVARTERER SIDEN 2006

logo-orestad

lokalavis for Ørestad og naboomrader siden 2006 københavn

1.268 babyer født på Vestamager sidste år

8tallet baby boldKøbenhavn bliver ved med at vokse - ikke på grund af tilflytning fra resten af landet, men på grund af udenlandske tilflyttere samt et stigende fødselstal. Ørestad og Vestamager har en af de højeste fødselsrater i kommunen

• København rundede i 2016 de 600.000 indbyggere, og befolkningsvæksten fortsætter i 2017, hvor København forventes at vokse med omkring 10.000 nye københavnere. Det viser en ny befolkningsprognose. Frem mod 2030 forventes 110.000 flere københavnere.  

Babyboom
Væksten skyldes ikke længere tilfytning til hovedstaden. Faktisk har der i de senere år været en  netto fraflytning. De nye indbyggere er fortirnsvis babyer. For der er babyboom i København. Sidste år blev der født 10.091 børn i København, hvilket er en stigning på over 500 børn i forhold til 2015.

Udlændinge i København
Den anden store årsag til at København vokser, er at der kommer flere og flere tilflyttere fra udlandet. Af den samlede befolkningsvækst på ca. 11.000 i 2016 var 4.446 tilflyttere fra udlandet. I de sidste ti år er der kommet 35.000 nye internationale københavnere. Tilflytterne kommer især fra lande som USA, Italien og Tyskland.

Danske kvinder føder flest børn
De mange nyfødte københavnere skyldes, at der bliver flere og flere københavnske kvinder i den fødedygtige alder. Men også at kvinderne får flere børn. Fertiliteten – antal børn per fødedygtig kvinde - steg fra 1,54 i 2015 til 1,63 i 2016.
Det er især kvinder med etnisk dansk oprindelse, som får flere børn. Deres fertilitet er nu på 1,710.
Fertiliteten for kvinder med vestlig indvandrerbaggrund ligger på 1,299. De ikke-vestlige indvandrerkvinder har en fertilitet på 1,660 i 2016.

1.268 babyer
Befolkningsprognosen viser også fødselstal og fertilitet for hver bydel i kommunen. Ørestad hører ind under bydelen Vestamager, og her er fertiliteten en smule over gennemsnittet, nemlig 1,789.
I bydelen Vestamager fødte 20.374 kvinder i alderen 15 til 49 år i alt 1.268 babyer sidste år.
Fertiliteten er kun overgået af kvinderne i bydelen Brønshøj-Husum. Her var fertiliteten på 1,984.

København Kommunes befolkningsprognose bliver udarbejdet en gang årligt. Prognosen fra 2017 forløber over en periode på 15 år. De historiske fakta er baseret på beregninger på baggrund af data fra Danmarks Statistik. Befolkningsprognosen er baseret på data fra Københavns Kommunes folkeregister. 

Godt liv:

Debat:

Bestil nyhedsbrev

Vi sender 1-2 gange pr. måned.

Louises klumme

euronews