torsdag 2 juli 2020

ØRESTAD AVIS - LOKALAVIS FOR ØRESTAD OG NABOKVARTERER SIDEN 2006

logo-orestad

lokalavis for Ørestad og naboomrader siden 2006 københavn

Københavns Lufthavn får ny station til milliarder

lufthavn ny station onlineMed udsigt til øget togtrafik over Øresund foreslår transportminister Ole Birk Olesen (LA), at stationen i Københavns Lufthavn udvides med to nye perroner

• Togstationen ved Københavns Lufthavn og Øresundsbanen over Amager har længe haft kapacitetsudfordringer. Stationen risikerer derfor at være en hindring for Københavns Lufthavns fortsatte vækst, ligesom den kan blive en flaskehals, når togtrafikken fra Sverige ventes at stige i forbindelse med Femern Bælt-forbindelsens åbning. Derfor vil regeringen som led i det nye hovedstadsudspil igangsætte en udvidelse af Københavns Lufthavns Station, så perronkapaciteten fordobles. Det vil gøre det muligt at håndtere den forventede vækst i person- og godstogstrafikken.

Det hele kommer til at koste skønsmæssigt 2,5 mia. kroner og skal finansieres ved etablering af 2000 nye parkeringspladser i lufthavnen i tilknytning til stationen.

Projektet indebærer, at der anlægges en ny station parallelt med den gamle med to nye overdækkede perroner. De nye perroner skal etableres ved de nuværende godsspor 11 og 12, som ligger under metrostationen. Med den nye station kan der etableres den såkaldte ”retningsdrift”, så alle tog i østgående retning føres igennem den eksisterende station, mens alle tog i vestgående retning føres igennem den nye station. Det betyder således, at øst- og vestgående tog ikke længere skal krydse hinanden i forbindelse med trafikafviklingen ved lufthavnen. Dermed øges også banekapaciteten på den overbelastede Øresundsbane.

Der har i flere omgange været overvejelser om anlæggelse af et ekstra spor fra lufthavnen og vestpå, men trafikministeriet oplyser over for Ørestad Avis, at der ikke er aktuelle planer om at anlægge et ekstra spor fra Københavns Lufthavn og vestpå gennem Ørestad.

De ekstra perroner i Københavns Lufthavn vil gøre det muligt at håndtere andelen af rejsende, der ankommer med tog i en situation med 40 millioner årlige rejsende i lufthavnen svarende til lufthavnens egen målsætning.

Tidsplanen for projektet er, at der fra 2019 til 2021 skal gennemføres en detaljeret projektering, herunder gennemføres miljøvurdering. I perioden 2020-2022 skal projektet i udbud og myndighedsbehandles. Projektet vil herefter kunne udføres i årene 2022-2025.

 

Kultur:

Godt liv:

København:

Debat:

Bestil nyhedsbrev

Vi sender 1-2 gange pr. måned.

Anmeldelser

Louises klumme

DEBAT: