Stor organisationsændring i By & Havn

byoghavnBy & Havn ændrer organisationen for at sikre mere fokus på salg og udlejning. Udlejningsområdet opprioriteres, og der udnævnes en ny salgschef. En kommende ny direktør skal have ansvar for Ejendomme & Byliv og der vil blive sat endnu mere fokus på bæredygtighed, byliv og omdømme.  Endelig får kommunikationsafdelingen også ansvar for Borgerdialog.

Formålet med organisationsændringen er at styrke arbejdet med at opfylde målsætningerne i selskabets kommende forretningsstrategi, hvor der er udpeget en række områder, der skal sættes endnu mere fart på i de kommende år, forklarer Adm. direktør i By & Havn, Anne Skovbro:
”Den kommende forretningsstrategi fordrer, at vi øger vores bevidsthed og fokus på salgs- og udlejningssiden, og vi har rygende travlt. Derfor er jeg glad for, at vi nu har to forretningsområder, som for alvor kan tage fat og drive processerne frem både på salgs- og udlejnings- og ejendomssiden.”

Salg og udlejning opdeles i fremtiden to selvstændige afdelinger. Ny chef for afdelingen Udlejning & Ejendomme er Nicolai Irminger Axholm, som fremover skal udvide og styrke By & Havns udlejningsportefølje og ejendomsselskaber.

Den nuværende chefjurist i By & Havns salgs- og udlejningsafdeling, Anne Aage, bliver chef for salgsafdelingen, der får ansvaret for at drive og kvalificere salgsprocesserne i By & Havn. 

Desuden opslås der snart en ny direktørstilling med ansvar for Ejendomme & Byliv. Direktøren skal være med til at skabe endnu bedre rammer for både udvikling af faciliteter og at skabe liv i udviklingsområderne og havnen. 

By & Havns afdeling for Bæredygtighed & Byliv kommer til at skifte navn til Byliv & Byrum, som under udviklingschef Per Schulze fortsat vil have fokus på at udvikle partnerskaber, nye rammer for fællesskaber og sikre et aktivt byliv i havnen og byens rum. 

Bæredygtighed rykkes nærmere på Planlægningsafdelingen under chef for Planlægning & Bæredygtighed, Rita Justesen. 

”Vi mærker et stigende behov for at bygge og leve bæredygtigt, og den tendens skal vi kunne levere på. Bæredygtighedstanken er kommet for at blive og skal ikke være et add-on til byudviklingen. Vi har arbejdet med bæredygtig byudvikling på forskellige parametre i mange år, men nu giver det god mening at få bæredygtighed inkorporeret som en fast del af tænkningen helt fra tanke til færdig by, og derfor har vi valgt at få bæredygtighed tættere på planlægningsafdelingen,” siger Anne Skovbro. 

Som et led i organisationsændringen vil kommunikationsafdelingen fremover hedde Kommunikation & Borgerdialog og vil få til opgave at være i dialog med brugere og beboere i By & Havns områder, så der hele tiden er forståelse og transparens i kommunikationen med borgere og brugere.
”Vi ønsker at være i dialog med brugere og beboere. Det er vores oplevelse, at når vi lytter til hinanden og taler sammen, både i byområderne, men også i havnen, så finder vi ofte den bedste løsning sammen. Københavnerne vil deres by og ønsker at deltage i udviklingen af den. Den håndsrækning skal vi da som selskab tage imod med fuld styrke og sammen arbejde for at levere en endnu bedre by,” afslutter Anne Skovbro.

 

ØRESTAD AVIS | C/O BYDELSAVISERNE | ARNE JACOBSENS ALLE 15,1. | DK 2301 ØRESTAD |
TEL: +45 31 15 30 40 | MAIL: info(at)oravis.dk