Lethal i Ørestad klar i januar 2015

lethal nightVisaliseringer: NORD Architects CopenhagenØrestad får i 2015 en opvarmet lethal på grunden nord for VM Bjerget. Kultur- og Fritidsudvalget har vedtaget at bygge hallen, som får opvarmet omklædning og klubfaciliteter. Pris: 21 mio. kroner

Borgerrepræsentationen besluttede sidste år at etablere en ikke-opvarmet lethal til 15 mo. kroner i Ørestad City, men planen kom alligevel ikke med i Budget 2013 og blev udskudt. Ventetiden er blevet brugt til at holde workshops med de lokale brugere, blandt andet Ørestad IF, og her blev kommunen overbevist om at dele af hallen bør være opvarmet.

LÆS OGSÅ: Ingen lethal før 2014

Derfor er der nu fundet de nødvendige ekstra fem mio. kroner til en hal med opvarmede omklædningsfaciliteter, toiletter og opholdsrum.

Intet personale
NORD arkitekter har udarbejdet skitseforslaget til lethallen på 1500 kvm., med udgangspunkt i at lave en 'urban og bylivsskabende lethal'. Omkring hallen vil der blive anlagt en 400 meter udendørs løbebane. Lethallen skal være uden fast personale, men en åben facilitet i byrummet, hvor brugerne selv kan benytte hallen via en nøglebrikordning. Samtidig er lethallen indrettet og opdelt, så der kan afvikles kulturarrangementer, kulturdage, loppemarkeder mv.

lethal 02Lethallen er indrettet med en foyer, en stor og en mindre multibane, et klatre- og motorikområde, et opholds- og legeområde samt rum til depot og teknik. Der er også udarbejdet et alternativt forslag, hvor den ene multibane gøre større - til 20x40 meter - og den anden tilsvarende mindre. Men Ørestad IF og de øvrige lokale brugere anbefaler den første løsning, som appellerer til mange forskellige formål.

Efter de lokale brugeres ønske er ialt 200 kvm. blevet til opvarmet areal med toiletter, omklædning, foreningsaktiviteter og socialt ophold.

LÆS OGSÅ: En sejr for idrætten i Ørestad

Ingen penge til drift
Opgraderingen med opvarmede rum vil medføre en årlig merudgift på driften på 300.000 kr. til i alt 1,8 mio. kroner om året. Og der er endnu ikke afsat midler til drift af lethallen i Ørestad. Samtlige grundejere tilkendegiver, at de ikke ønsker at drifte lethallen. Men Ørestad IF har tilkendegivet at de på sigt har planer om at indgå i et partnerskab med kommunen om drift af lethallen. Kultur- og Fritidsudvalget har vedtaget at driftsudgiften indgår i de kommende forhandlinger om budget 2014.

lethal 03Deltagerne i forarbejdet var Ørestad Idrætsforening, DBU København, DGI Storkøbenhavn, Ørestad Kultur, Ørestad Gymnasium, Ørestad Skole, Grundejerforeningen Ørestad City, GF Sekretariatet, E/F Bjerget, By & Havn, Sjælsø, Amager Vest Lokaludvalg samt Teknik- og Miljøforvaltningen (TMF).

Flere billeder her

LÆS: referat fra Kultur- og Fritidsudvalgets møde 4. april 2013

Tidsplan:

    Januar 2013 - juni 2013: Udarbejdelse af tillæg til lokalplan

    August 2013 - november 2013: Behandling i BR og efterfølgende høringsperiode

    Februar 2014 - juni 2014: Hovedprojekt, udbud og projektering (anlægsmidler til rådighed)

    Juli 2014 - december 2014: Anlægsperiode

    Januar 2015: Ibrugtagning af lethal.

ØRESTAD AVIS | C/O BYDELSAVISERNE | ARNE JACOBSENS ALLE 15,1. | DK 2301 ØRESTAD |
TEL: +45 31 15 30 40 | MAIL: info(at)oravis.dk