Almene og private lejere skal deles om alt på Ørestads Boulevard 49

ap pension fsb 0158

Mandag var der første spadestik til et nyt byggeri på Ørestads Boulevard 49, som blander alment og privat boligbyggeri i samme ejendom. Selv om lejlighederne ligner hinanden, bliver der 25% forskel på huslejen for private og almene lejere. Og alle deles om tagterrassen og de grønne rum mellem bygningerne.

Det nye byggeri ved siden af Streethallen opføres af AP Pension, men i tæt samarbejde med det almene boligselskab fsb, som får bygget 48 almene boliger ud af byggeriets i alt cirka 250 boliger. Byggeriet får også plads til erhverv samt en daginstitution med plads til 12 børnegrupper. Visionen har været at skabe et grønt boligbyggeri, som trækker de grønne kvaliteter fra omgivelserne ind i bebyggelsen, i gårdrummet, på taghaverne og i de sociale fællesrum. Det er hensigten, at der skal være et grønt kig fra alle lejligheder, og ønsket er at skabe en slags landsby i byen, hvor nabofællesskab vægtes højt. Også daginstitutionens legeområde deles med beboerne til brug udenfor åbningstiden.

Huslejen på en almen bolig på 100 kvadratmeter bliver 10.500 kroner pr. måned eksklusive forbrug og 5.400 kroner for en almen bolig på 51 kvadratmeter. Huslejen for en privat bolig på 100 kvadratmeter bliver cirka 14.000 kroner. De almene og private boliger får ikke private altaner, men store fællesaltaner ligesom de deler alle de grønne udendørsarealer.

cobe ap pension byggerifsb ser frem til at få flere almene boliger til København.
"Når almene og private aktører bygger tæt sammen og i fællesskab, er der mulighed for at nå det mål vi deler med Københavns Kommune om en blandet by med mange forskellige borgere. Vi vil have, at mennesker med almindelige indkomster kan bo i hovedstaden”, siger Steen Søndergaard Thomsen, formand for fsb.

For få dage siden udtalte boligsminister Kaare Dybvad (S) at Ørestad er en rollemodel for den socialdemokratiske boligpolitik.
"Der kan være alle mulige æstetiske grunde til, at vi ikke kan lide det herude," sagde boligminister Kaare Dybvad (S) til Dagbladet Information.
"Men jeg vil gerne sige til dem, der læser Information, at Ørestad også er et eksempel på, at vi må putte nogle politiske ambitioner ind i vores byggeri. Og det gør vi bedst ved at gøre, som vi har gjort her. Det er faktisk et rimeligt blandet boligområde. Den forståelse for andre menneskers problemstillinger, og det at de stærke kan hjælpe dem med ringere udgangspunkt – i skoleklassen, på fodboldholdet, i spejderforeningen – det er det, der skaber en social mobilitet. Og det kan kommunen ikke løse alene, det kræver et stærkt lokalsamfund," sagde boligministeren.

Overborgmester Frank Jensen (S) er helt enig.

”Vi arbejder hver dag på, at København skal være en by for alle, hvor rengøringsassistenten og direktøren bor side om side. Det glæder mig, at Ørestad får flere almene boliger dør om dør med private boliger”, siger Frank Jensen (S). Han ser faktisk samarbejdet mellem AP Pension og fsb i Ørestad som et mønstereksempel på de kommende års boligbyggeri i hele København.

"Der er ingen. tvivl om at det bliver de private pensionskasser, som i de næste mange år vil være bygherrer i hovedstaden. Og de tænker langsigtet i at udvikle gode, blandede byer. De almene boligselskaber tilføjer en boligpolitisk dimension, så hvis de to parter bygger sammen, vil få se en helt ny mangfoldighed i byggeriet," siger Frank Jensen til Ørestad Avis.

Københavns Kommune er i gang med at udvikle Kommuneplan 2019, som udstikker retningen for byens fysiske udvikling de kommende 12 år. Forslaget til Kommuneplan 19 indeholder overborgmesterens vision om, at der skal bygges 60.000 boliger i København over de næste 12 år. Heraf skal 15.000 – eller hver fjerde nye bolig – være almene. Kommuneplanen behandles politisk og vedtages i slutningen af 2019.

ØRESTAD AVIS | C/O BYDELSAVISERNE | ARNE JACOBSENS ALLE 15,1. | DK 2301 ØRESTAD |
TEL: +45 31 15 30 40 | MAIL: info(at)oravis.dk