Ørestad City får også kulturhus

bella uno visual grovNu er der også et kulturhus på vej til Ørestad City. Det skal ligge i bygningen Bella Uno, som bygges over for Bella Center metrostation, og være et samlingssted for foreninger og kulturliv for en bred kreds af københavnere i og udenfor Ørestad City.

Bellakvarter A/S er i tæt dialog med Kultur- og Fritidsforvaltningen om et kombineret beboer- og kulturhus lige over for Bella Center metrostation. Planen er at lave en samarbejdsmodel meget lig modellen for Byens Hus i Ørestad Syd. I Ørestad City vil Bellakvarter A/S opføre et beboerhus ved at samle de lovpligtige kvadratmeter, som alt nybyggeri skal afsætte til fællesfaciliteter (1% af det samlede boligareal). Dertil kommer ekstra 700-800 kvm. i huset, som Københavns Kommune kan være med til at etablere, indrette og drive som offentligt kultuhus. Modellen kaldes for 'samlokalisering':

"Ved en samlokalisering kan der skabes synergi og merværdi for både beboere i Bellakvarteret og en bred kreds af københavnere i og udenfor foreningslivet," skriver Kultur- og Fritidsforvaltningen i en indstilling til politikerne i Kultur- og Fritidsudvalget, som tager stilling til forslaget 30. januar.

Med en kommunal medfinansiering på 2 mio. kr., der kan supplere Bellakvarter A/S anlægsmidler, kan Bella Uno opgraderes med kultur- og idrætsfunktioner. De årlige driftsudgifter for Københavns Kommune er foreløbig skønnet til 1,5 mio. kr.

bella uno kortKulturhus Bella Uno kan for eksempel rumme kreative værksteder og samlings- og foreningsfaciliteter. Alle funktioner skal kunne understøtte et spirende, aktivt foreningsliv i Ørestad, der allerede i dag er udfordret i forhold til at finde plads til aktiviteter. Multisale og aktivitetsrum kan danne rammen om mange forskellige sportsgrene og foreningsaktiviteter. Værksteder kan rumme kreativ udfoldelse og imødekomme den store efterspørgsel på lokaler til foreningsaktiviteter.

Bella Uno skal afspejle brugernes ønsker og behov. Sigtet er, at DGI, lokaludvalget og andre relevante aktører, i dialog med KFF, skal kvalificere projektet.

Der skal være én samlet indgang til huset, og forvaltningen vil koordinere brug og aktiviteter i huset. Og der skal laves aftaler omkring økonomi, råden over lokaler, principper for aflysning, muligheden for at lave åbne arrangementer, booking og drift mv. I den forbindelse vil man nedsætte et fælles, rådgivende brugerorgan, hvor beboere og andre brugere af faciliteten kan regulere brugen, herunder evaluere om der skal ændres på, hvor meget lokalerne benyttes af henholdsvis beboere og foreninger.

"Der kan også i det videre arbejde nedsættes en brugerbestyrelse bestående af KFF (forvaltningen, red.) og medlemmer af de største foreninger i huset. Dette vil betyde, at beboerne og foreningslivet får et hus, som summer af aktivitet med mange forskellige tilbud. Samtidig får hele kvarteret et kulturhus", skriver Kulturø og Fritidsforvaltningen.

Bellakvarter A/S har tilkendegivet, at man forventer, at Bella Uno står færdigt i 3. kvartal 2023. Den kommunale medfinansiering af Bella Uno skal indgå i forhandlingerne om Overførselssagen 2019/2020. Disse forhandlinger finder sted i februar og drejer sig om at fordele ubrugte midler fra sidste års budget.

Udover et samarbejde med Københavns Kommune om Bella Uno arbejder Bellakvarter A/S også med at etablere et ca. 1.200 m² aktivitetstag med forskellige aktivitetsarealer bl.a. boldspil, træningsområde, løberute samt andre rekreative områder. Aktiviteterne på taget henvender sig til alle, både til organiseret og selvorganiseret brug for alle aldersgrupper og vil være offentligt tilgængelige, ligesom Konditaget Lüders i Nordhavn.

Nu bor der 1.600 i Bellakvarter

Bellakvarteret viser kommende byrum

Byens Hus får åbningsfest i 2021

DEBAT:

LOUISES KLUMME:

ØRESTAD AVIS | C/O BYDELSAVISERNE | ARNE JACOBSENS ALLE 15,1. | DK 2301 ØRESTAD |
TEL: +45 31 15 30 40 | MAIL: info(at)oravis.dk