onsdag 23 september 2020

ØRESTAD AVIS - LOKALAVIS FOR ØRESTAD OG NABOKVARTERER SIDEN 2006

Fremtidens Bydrift er NU

gfs baeredygtighed park 2Bæredygtighed har været indbygget i Ørestads konstruktion fra start, men nu er alle de store grundejerforeninger, der ejer bydelens parker, pladser og kanaler, gået sammen om en samlet strategi for grøn omstilling af Ørestads drift og videreudvikling. Med udgangspunkt i fem af FNs verdensmål skal strategien tænkes ind i alt, hvad grundejerforeningerne foretager sig. Men HVAD—HVORFOR—HVORDAN? Den fortælling formidler Ørestad Avis i en række artikler. Vi tager ét verdensmål ad gangen.

 I denne artikel fortæller vi om FNs Verdensmål nr. 17: 'Partnerskaber for handling'. Her står der bl.a. under Delmål 17.17: 'Drift og udvikling skal tilskynde og fremme effektive offentlige partnerskaber, offentligt-private partnerskaber og civilsamfundspartnerskaber, som bygger på erfaringer og ressourcestrategier fra partnerskaber.'

Den daglige drift af Øre-stad indebærer gartnerarbejde, snerydning, renhold samt reparationer af legepladser, belægninger og veje i hele bydelen. 

Det er en opgave, som koster ca. 11 mio. kr. om året. Det er også en opgave, som stiller store krav til dem, der skal løfte den. Og I kraft af grundejerforeningernes nye fælles bæredygtighedsstrategi er kravene blevet skærpet. 

På trods af denne udfordring imponerede gartner- og driftsselskabet Grøn Vækst ved at tilbyde en række bæredygtige løsninger, da selskabet i 2019 afgav sit bud på driftsopgaverne i ØrestadGrøn vækst vandt  driftsudbuddet i 2019 og går i gang allerede nu i 2020 med at implementere nogle af de bæredygtige tiltag.

Fremtidens bydrift er nu
For hvordan omsætter man de bredt favnende verdensmål til realisérbare handlinger i Ørestad? 

Grøn Vækst har nogle konkrete løsninger på det, hvad angår f.eks. pasningen af udearealer. Først og fremmest overgår de, skridt for skridt, til el-dreven drift. 

Allerede nu har de opdateret arsenalet af værktøj og mindre maskiner; heriblandt alle de løvblæsere, hækkeklippere og buskryddere, som gartnerne bruger til at passe bynaturen i Ørestad.

"Markedet for de her maskiner er stadig ret lille og under udvikling, så vi afsøger det jævnligt og overvejer hvert et indkøb nøje," fortæller produktionsleder i Grøn Vækst Stine Krüth Andersen: 

"Det er faktisk værk- og køretøjets størrelse, som afgør, om teknologien kan følge med."

Elbiler og segways
Den udfordring er afgørende, når det kommer til indkøbet af de elbiler, som Grøn Vækst planlægger i 2020. Gartnernes køretøjer skal nemlig kunne noget helt bestemt. F.eks.skal bilen kunne fungere som redskabsbærer og trække en anhænger med trillebører og hækkeklippere. Samtidig skal den have en ladekapacitet, der kan klare en hel dag. Endelig skal bilen opfylde en række arbejdsmiljøkrav, da gartnerne har hele deres arbejdsdag i den. F.eks. skal kabinen kunne varmes op, hvilket kun ganske få elbiler tilbyder pt. De høje krav til indkøb skal sikre den kvalitetsløsning, som matcher både grundejernes og gartnernes behov.

gfs baeredygtighed groen vaekst bOgså hos underentreprenørerne bliver kravene taget op, og der bliver tænkt ud af boksen. F.eks. har renholdsfirmaet indkøbt en ladcykel og en Segway til transporten og de daglige renholdsopgaver. 

Så ud over et rigt dyre- og fugleliv byder bybilledet nu også på renholdere, der på ret så alternativ vis stryger igennem parkerne.

Sammen med driftschefen i Grundejerforeningssekretariatet Ørestad, Christian Andersen, har Grøn Vækst store planer for endnu mere bæredygtig drift. 

Kvashegn og kompostbunker
Mange tiltag skal prøves af allerede i år. F.eks. skal alt grønt affald i bydelen genanvendes. Når gartnerne klipper grene af træerne, hober det grønne affald sig nemt op.

Tidligere er grønt affald, ligesom de fleste andre steder, blevet kørt ud af Ørestad til forbrænding. Fremover vil Grøn Vækst eksperimentere med kvashegn af grene samt kompostbunker i bynaturen som en naturlig del af udtrykket. Det fungerer nemlig både ukrudsthæmmende, og skaber endnu bedre forhold for insektlivet i de grønne anlæg. Flere insekter i luften tiltrækker flere fugle, og sådan kaster ét tiltag flere resultater af sig.

Fælles om en grøn bydel
Partnerskabet med Grøn Vækst er et 'partnerskab for handling', fordi planlæg-ningen af driften foregår i et tæt samarbejde, hvor begge parter er på bølgelængde om de nytænkende bæredygtige miljøløsninger, som skal omsætte FNs verdensmål til handling. 

Grøn Vækst har stået for pasningen af Ørestads grønne arealer siden 2012 og kender derfor bydelens parker, veje og anlæg på en måde, som er svær at købe for penge. Desuden har de en god relation til deres medarbejdere og er vellidte i bybilledet.

Partnerskaber er sociale og lokale

Godt liv:

Debat:

Bestil nyhedsbrev

Vi sender 1-2 gange pr. måned.

Louises klumme

DEBAT: