onsdag 23 september 2020

ØRESTAD AVIS - LOKALAVIS FOR ØRESTAD OG NABOKVARTERER SIDEN 2006

Partnerskaber er sociale og lokale

gfs baeredygtighed bybi 4Bæredygtighed har været indbygget i Ørestads konstruktion fra start, men nu er alle de store grundejerforeninger, der ejer bydelens parker, pladser og kanaler, gået sammen om en samlet strategi for grøn omstilling af Ørestads drift og videreudvikling. Med udgangspunkt i fem af FNs verdensmål skal strategien tænkes ind i alt, hvad grundejerforeningerne foretager sig. Men HVAD—HVORFOR—HVORDAN? Den fortælling formidler Ørestad Avis i en række artikler. 

I denne artikel fortæller vi om FNs Verdensmål nr. 17: 'Partnerskaber for handling'. Her står der bl.a. under Delmål 17.17: 'Drift og udvikling skal tilskynde og fremme effektive offentlige partnerskaber, offentligt-private partnerskaber og civilsamfundspartnerskaber, som bygger på erfaringer og ressourcestrategier fra partnerskaber.'

De fleste tænker nok på klima og miljø, når de hører ordet bæredygtighed. Men det betyder mere end det. Social bæredygtighed, dvs. at lægge vægt på menneskers liv, adfærd og velbefindende, er nemlig ligeså afgørende for bæredygtig byudvikling. Derfor forpligter foreningerne sig også til partnerskaber med socialøkonomiske virksomheder.

Skovhjælp til byrum

Ét eksempel er Grundejerforeningen Ørestad Syds stærke samarbejde med Amager Skovhjælpere, som holder til på Naturcenter Vestamager. Skovhjælperne består af lokale voksne og unge, som af forskellige årsager befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet. De har jævnligt hjulpet til i Ørestad Syd, og er vellidte blandt mange beboere i byområdet. De har bl.a. leveret fællesarealernes unikke bænkesæt og flere lege- og opholdsredskaber. Træmøbler, som er produceret på Skovhjælpernes eget savværk af træer, de selv har fældet. I 2020 bliver partnerskabet endnu stærkere. I samarbejde med Ørestad Vandlaug og By & Havn er et nyt udviklingsprojekt nemlig under optrapning. Det løfter vandlauget sløret for her i avisen senere i år. 

FRAK giver job
Et andet stærkt samarbejde blev indgået i 2019 i Ørestad Nord. Her gennemførte Grundejerforeningen Ørestad Universitetskvarter nemlig et projekt med den socialøkonomiske virksomhed FRAK, også kaldet Fritidsakademiet. FRAK har fokus på unge i udsatte grupper og områder, som de ansætter og træner i at have et fritidsjob. Over to uger etablerede ti unge fra Urbanplanen en økologisk æblelund på græsarealet nordvest for Tom Kristensens Vej. 

Arbejdet foregik om eftermiddagen efter skoletid, og FRAK har efterfølgende også været involveret i æblelundens drift. "De er MEGET stolte af deres arbejde, som har givet dem vigtig erfaring og læring inden for gartnerfaget," kunne projektkoordinator i FRAK Anders Damkjær fortælle efter etableringen.

Biliv understøtter byliv
Ligeledes i Ørestad Nord er den centrale park Grønningen hjem for 120.000 'bybier'. Bierne udgør et partnerskab mellem grundejerforeningen og non-profit-virksomheden Bybi, som har vundet flere socialøkonomiske priser og international omtale for sit arbejde. 

Virksomheden arbejder både for at berige den lokale natur og lokalsamfundet. Desuden samarbejder de med sociale projekter og andre lokale aktører. Endelig medskaber de byområdets kulturliv i form af arrangementer og rundvisninger, foruden at deltage som fast aktør på Ørestad Kulturdag og Sankt Hans festen på Grønningen.

Ørestads bynatur et perfekt match til honningbierne, som hellere bliver i bydelen end at flokke mod fælleden. 

"Det smukke ved området er, at vi sammen med grundejerforeningen og de lokale skaber et miljø, som er smukt at se på, dufter godt, og som har plads til alle insektarterne," fortæller Bybis direktør Oliver Maxwell.

"Området faciliterer en fremragende samtale mellem mennesker, bier og blomster." 

Fremtidens Bydrift er NU

Godt liv:

Debat:

Bestil nyhedsbrev

Vi sender 1-2 gange pr. måned.

Louises klumme

DEBAT: