• Gorm Anker Gunnarsen (EL), medlem af BR
  • Debat

Ukendte giftstoffer under Vejlands Kvarter

gorm gunnarsen"Der er klare mangler i de miljøundersøgelser, som ligger til grund for lokalplanen om at bygge på Amager Fælled"

, Lokalplanen skal forelægges for Borgerrepræsentationen 21. januar.

Derfor arbejdede miljøteknikere efter høringsperiodens slutning på byggefeltet, for at sikre et mere præcist billede af giftstofferne i undergrunden. Det fremgår af et svar jeg har fået fra forvaltningen:

 “Ingeniørfirmaet Cowi har for P/S Vejlands Kvarter foretaget supplerende miljøtekniske undersøgelser for ”flygtige miljøfremmede stoffer”, som er miljøfremmede stoffer som damper af fra undergrunden og grundvandet. Yderligere foretages der miljøtekniske undersøgelser for lossepladsgassen metan.”

By & Havn og Cowi har ikke offentliggjort resultaterne fra disse undersøgelser, der måske kan vise ufuldstændigheden  af den vurdering af byggeriets miljøkonsekvenser, som ligger til grund for godkendelsen af byggeplanerne. Fuldt kendskab til gift og gasser i undergrunden er således ikke en del af grundlaget for en så vidtrækkende beslutning som at bygge på Fælleden. Det er helt hen i vejret.

DEBAT:

  • Sænk prisen for at parkere i Ørestad

    jakob naesagerDet er alt for dyrt at parkere i Ørestad, og man er ikke en gang sikker på, at der er en ledig plads. Vi konservative vil gerne sætte prisen for at parkere ned.

  • Ørestad skal have sin egen tagfarm

    mette annelie rasmussen 2019Et ellers gråt tag på en høj bygning i Ørestad kan gøres til en tagfarm, hvor der dyrkes grøntsager i stor stil, hvor der holdes høns og bier, hvor der er spisested, madskole og et grønt opholdssted i højden.

ØRESTAD AVIS | C/O BYDELSAVISERNE | ARNE JACOBSENS ALLE 15,1. | DK 2301 ØRESTAD |
TEL: +45 31 15 30 40 | MAIL: info(at)oravis.dk