Nu kommer den nye park ved Nordre Fælled Kvarter

byrum hannemanns alle planteflytning efteraar 2019BeboerHaver, blomster og et udsigtspunkt er på vej til byggefeltet mellem Hannemanns Allé og Nordre Fælled Kvarter. Her har By & Havn sat gang i arbejdet med at indrette et midlertidigt byrum, som skabes med genanvendelige materialer. Den kommunale godkendelse er kommet og gravemaskinen er i gang.

Grunden ved Hannemanns Allé skal på sigt bebygges med erhvervsbyggeri, men i de næste i hvert fald to år omdannes byggefeltet til et opholdsområde.

Funktionerne i byrummet er udvalgt efter et idémøde sidste efterår. Siden har der været dialog om den konkrete indretning med beboere i Nordre Fælledkvarter. Byrummet skal indrettes med vilde blomster, et kombineret nyttehave- og opholdsareal, hvor der anlægges aflange beboerhaver med grønne fingre, og et stort areal ud mod fælleden med solnedgangsplads, udsigtspunkt og stiforløb. Ud mod Hannemanns Allé anlægges volde for at skærme mod vind, støj og lys fra biler. 

Beboerne i kvarteret glæder sig til at tage byrummet i brug.
”Området vil give kvarteret et løft og et nyt mødested, hvor børn og voksne kan udfolde sig med både grønne fingre, smukke solnedgange og en gå- eller cykeltur. Meget positivt, at By & Havn forbedrer forholdene, også selv om det kun er midlertidigt", siger Flemming Gustavsen, formand for GF Nordre Fælled Kvarter.

Gamle sten og fliser får nyt liv
Out of Office Architecture (OOOA) er landskabsarkitekt på projektet og har erfaring med at lave midlertidige byrum mange andre steder i og omkring København. Naturbyg A/S har entreprisen for byrummet, og har tidligere bl.a. plantet for kommunen i Byskoven på Amager og har stor erfaring med at så og plante i næringsfattig jord.

byrum hannemanns alle plantegningPlan over byrummet. (OOOA Arkitekter)OOOA har fokus på social og miljømæssig bæredygtighed. De kommende brugere er involveret i planlægningen og byrummet opføres med forhåndenværende ressourcer. For eksempel er bakker og volde lavet af den jord, som allerede er til stede på grundene. Der kan sås direkte i jorden, de kommende bænke er bygget af gamle havnesten, planter er blevet flyttet fra et nedlagt område, og til stierne mellem haverne genbruges betonfliser fra det tidligere Plug’N’play område. 

"Det er altid vigtig for os at basere vores designvalg på borgernes ønsker og de bæredygtige materialer, vi har til rådighed. Dialogen med beboerne har været enormt givende, og bl.a. er udsigtspunktet, som vi er blevet rigtig glade for, et konkret input fra dialogmøderne. Samtidig har det været spændende at dykke ned i By & Havns materialelager og bringe de mange gode materialer i spil igen", siger Martin Hedevang, indehaver og projektleder, OOOA.

Etableringen af byrummet er en del af By & Havns strategi om at arbejde med midlertidige projekter på tomme byggefelter, der ligger beboernært, og som kan bruges til rekreative formål i minimum 2 år.
”Vi vil meget gerne arbejde med at forskønne nogle af de byggefelter, som af forskellige årsager endnu ikke er bebygget. Vi håber, at de midlertidige byrum og aktiviteter kan være med til at skabe nye møder mellem Ørestadsbeboere og være en start på aktiviteter, som efterfølgende kan leve videre i permanente byrum og i bydelen”, siger Per Schulze, udviklingschef hos By & Havn.

Beplantningen af byrummet blev skudt i gang allerede i efteråret, hvor en flok beboboere hjalp med at flytte planter fra en anden grund i Ørestad, som skulle bebygges (foto øverst). Grunden ved Hannemanns blev udpeget til forskønnelse i efteråret 2019 sammen med to andre grunde i Ørestad Syd og Arenakvarteret. Den ene grund ved Domeas almene boliger er efterfølgende blevet udlånt til midlertidig daginstitutioner. Dern ligge grund ved arenaen er beplantet med vild blomsterblanding. 

Det nye byrum ved Nordre Fælled Kvarter forventes at være klar til brug i løbet af juni 2020.

byrum hannemanns alle stenNogle gamle kajkanter i granit skal anvendes til stierne i det nye byrum. (By & Havn)

byrum hannemanns alle terraenByggefeltet ved Nordre Fælled Kvarter anlægges her. 

ØRESTAD AVIS | C/O BYDELSAVISERNE | ARNE JACOBSENS ALLE 15,1. | DK 2301 ØRESTAD |
TEL: +45 31 15 30 40 | MAIL: info(at)oravis.dk