• Andreas Kirkeskov
  • Godt liv

Stor stigning i besøgstal på Kalvebod Fælled

naturpark kanonvej andreas kirkeskov

Også Kalvebod Fælled har mærket en stor stigning i antal gæster i corona-året. Skovfogeden er ikke bekymret for plante- og dyrelivet.

Over hele landet er danskerne valfartet ud i naturen som aldrig før. Naturstyrelsen har fra vintermånederne 2020 til samme tidspunkt i 2021 oplevet mere end en fordobling af naturgæster målt både på de publikumstællere, der er sat op forskellige steder på styrelsens arealer, men også på antallet af bookinger af shelters og bålpladser samt besøgende på Naturstyrelsens hjemmesider. 
Den tendens kan skovfoged på Kalvebod Fælled Sven Norup sagtens genkende: "Det er absolut det samme, vi ser på Kalvebod Fælled, som på landsplan", bekræfter han. 

Når der ikke findes præcise tal for antallet af gæster på Kalvebod Fælled, skyldes det, at de fleste af de fleste af publikumstællerne først blev sat op ved årsskiftet, og der derfor ikke findes tal fra tidligere år at sammenligne med. Sven Norup oplyser dog, at der findes én tæller på dæmningen ved Kalvebodløbet. Her er der 2019 til 2020 sket en stigning i antallet af cyklister på 50 procent. Tallet for gående er ukendt, fordi en drilsk edderkop eller et andet dyr foran tælleren har givet noget uforklarligt data.

"Men man kan jo se med egne øjne se, at der kommer langt flere mennesker, end der plejer. Det sker jo givetvist på den triste baggrund: corona. Som et ekstra krydderi har vi fået Amarminoen. Det er exceptionelt, hvad det har betyder for nye besøgende," konstaterer Sven Norup.

Fra 1 mio. til 2 mio. gæster?
I 2015 blev Amager Fælled, Kalvebod Fælled, Kongelunden og Dragør Sydstrand udpeget til Naturpark Amager under Friluftsrådets mærkningsordning. Bag parken står Naturstyrelsen, Københavns Kommune, Tårnby Kommune, Dragør Kommune samt By & Havn. Området er tre gange større end Dyrehaven nord for København.  
Parterne i Naturpark Amager har sat sig som mål at fordoble besøgstallet inden for de næste 10-15 år. Et mål, som måske blev nået i corona-året. Besøgstallet FØR corona blev skønnet til cirka 1 million besøgende om året.

Genopdragelse
De mange nye gæster på Amarminoen, både til fods og på cykel, har imidlertid givet anledning til en del konflikter mellem fodgængere og cyklister på stierne. Derfor har Naturstyrelsen været nødsaget til at søsætte en kampagne for at for at fordre en mere fredelig sameksistens mellem de tobenede og tohjulede gæster. Blandt andet ved at opsætte skilte, der minder om, at man som fodgænger bør holde til venstre på veje og stier med cykeltrafik. 
"Det har vi alle sammen lært i folkeskolen, men nu laver vi noget repetition. Men også det, at vi skal ud og lære folk at deles om pladsen er positivt, fordi det viser at folk bruger naturen". 

golfbane sven norup 0732"Det er jo derfor vi freder naturen. Det er for at folk kan komme ud og bruge den," siger Sven Norup.

 

Folk tager skraldet
Sven Norup ser det som entydigt positivt, at så mange mennesker har fået øjnene op for naturen under corona-pandemien.
"Det er jo derfor vi freder naturen. Det er for at folk kan komme ud og bruge den. Det er vigtigt, at folk har adgang til naturen, hvis de skal holde af den, og passe på den".
Og det oplever både Sven Norup og hans kollegaer, der har deres daglige gang på Fælleden, at folk generelt er gode til.
"Vi oplever eksempelvis ikke, at der bliver smidt mere affald i naturen, selvom der kommer flere mennesker. Når folk har ressourcer til at tage en madpakke med ud i naturen, så har de også ressourcer til at tage affaldet med hjem igen".
Han er heller ikke synderligt bekymret for dyrenes ve og vel, selvom de nok ville foretrække, at folk holdt sig væk.
"Der er ikke nogen dyr, der har brug for menneskers tilstedeværelse. Så længe folk holder sig på stierne og opfører sig ordentligt, så kan dyrelivet godt vænne sig til det. Når der kan leve rådyr oppe på Amager Fælled, selvom det er tæt på byen, er det fordi folk opfører sig pænt og ikke går på jagt". 

ØRESTAD AVIS | C/O BYDELSAVISERNE | ARNE JACOBSENS ALLE 15,1. | DK 2301 ØRESTAD |
TEL: +45 31 15 30 40 | MAIL: info(at)oravis.dk