søndag 27 september 2020

ØRESTAD AVIS - LOKALAVIS FOR ØRESTAD OG NABOKVARTERER SIDEN 2006

logo-orestad

lokalavis for Ørestad og naboomrader siden 2006 københavn

Selinevej ikke særlig egnet til festivalplads

festivalplads onlineByskoven og Selinevej er stadig i spil som Københavns nye festvalplads til 50.000 gæster. Men måske er andre steder som Kløvermarken eller Valbyparken bedre egnet, mener Kultur- og Fritidsforvaltningen. Kommunen beslutter snart hvor fremtidens Roskildefestivaller skal foregå.

Kultur- og Fritidsudvalget skal 22. august igen drøfte placeringen af en ny festvalplads som kan rumme store musikscener, 50.000 festglade gæster, deres biler og et campinggområde. Et af de mulige områder ligger få minutters gang fra Ørestad, nemlig Kalvebod Brygge ved Byskoven og Selinevej. 
I dag anvendes Refshaleøen til afvikling af store festivaler som Engage, Distortion og COPENHELL. Men det kan kun fortsætte 5-6 år endnu, hvorefter der skal bygges mere by på Refshaleøen. Femøren og Tiøren på Amager anvedes også til koncerter, men pladserne er ikke store nok i forhold til de arrangementer, som København gerne til tiltrække. Valbyparken er også blevet anvendt til større arrangementer, herunder Grøn Koncert, middelaldermarked og Ungdommens Folkemøde. men fremtidens festivalplads skal være større, omkring 10 hektar.

Fire områder er udpeget til en forundersøgelse og deres egnethed er vurderet af forvaltningen:

- Valbyparken: Der afholdes allerede koncerter her. Parken er centralt placeret. Det frivillige og kreative miljø omkring en festival kan trives omkring Valbyhallens faciliteter. Men området i dag fredet. Og størrelse af området er lige i underkanten.

- Valby Idrætspark: Københavns største sammenhængende idrætsområde med særlig fokus på fodbold. Ikke fredet og med gode offentlige transportmuligheder. En festivalplads på området vil betyde, at græsbanerne ikke kan anvendes til idræt under festivaler, hvilket kan betyde aflysning af træning og kampe for foreningerne i idrætsparken. Hertil kommer, at arrangementer i perioder med regn vil kunne beskadige græsset, og det vil være nødvendigt med genopretning

- Selinevej: Det langstrakte areal, der afgrænses af Amagermotorvejen og Kalvebodløbet, består i dag af en række underområder, der hver især har forskellig anvendelse, herunder byskov og forarbejdning af jord og byggeaffald. Området har den rigtige størrelse. Forvaltningen anfører, at der ingen beboelse er i umiddelbar nærhed, men det skal i et videre forløb undersøges, om musikarrangementer vil give gener i boligområderne i Sydhavnen og i Hvidovre Kommune. Sjovt nok nævnes Ørestad ikke, selv om Ørestad ligger tættest på området.
Men Selinevejområdet eri dag fredet.Desuden er det en udfordring, at området er fjernt beliggende og har ringe adgangsforhold. Det eneste delområde, der umiddelbart kan anvendes til festivalplads, er det sydlige område af Selinevej, som er udlagt til byskov. De øvrige, egnede delområder er udlejet af Københavns Kommune, og en festivalplads her vil først kunne realiseres om tidligst 10 år.

- Kløvermarkens Idrætsanlæg: Stort sammenhængende græsareal, der dagligt anvendes af 12 foreninger. Blandt fordelene ved at anvende området til festivalplads er, at det er centralt beliggende og har en tilstrækkelig størrelse til at kunne rumme en festivalplads. Hertil kommer, at området er rigt på kreative aktører, der kan understøtte samskabelse og innovation, f.eks. er TAP1 en tæt nabo til idrætsanlægget. Desuden grænser idrætsanlægget op til Kløverparken, der efter aftale med grundejer vil kunne bruges til parkering og støttefunktioner ved arrangementer. Anlægget er dog fredet i dag. En festivalplads på området vil desuden betyde, at græsbanerne ikke kan anvendes til idræt under festivaler.

Kultur- og Fritidsudvalget skal i første omgang godkende en såkaldt screeningsbevilling på en festivalplads. udgiften på 1,5 mio. kroner skal i forhandlingerne om Budget 2020.

Godt liv:

Debat:

Bestil nyhedsbrev

Vi sender 1-2 gange pr. måned.

Louises klumme

DEBAT: