• Andreas Kirkeskov
  • Ørestad

Nye grusstier ved paddedammen

 traedesti kanonvej andreas kirkeskovOmdiskuteret område foran Arenakvarteret skal nu have ordentlige grusstier ud til Kanonvej. Det mener Naturstyrelsen.

Man skal ikke tage sine nyeste sko på, hvis man vil skyde genvej fra Ørestad Syd til Kalvebod Fælled gennem lågen i krattet ved Kalvebod Fælled Skole. Trædestierne mellem Arenakvarteret og Kanonvej er efterhånden ét stort pløre, og det våde vintervejr har kun gjort smutvejen endnu mere ufremkommelig. 

Naturstyrelsen mener at Trædestierne i området - som også har fået tilnavnet Paddedammen - er blevet så brede, at det er til skade for den omkringliggende natur. Derfor har styrelsen søgt om tilladelse fra kommunen til at anlægge en ny halvanden meter bred grussti til Kanonvej på Kalvebod Fælled. 

Brede trædestier
Det smattede stisystem er ikke kun bøvlet for fodgængere og cyklister. Det er også skidt for den fredede natur, som stierne går igennem. For hver gang én sti bliver for mudret til at gå på, så trædes der fluks en ny gennem det høje græs ved siden af, som så benyttes indtil også dén er mudret til. Dermed breder de selvtrådte stier i takt med, at de bliver trådt op, og vegetationen bryder sammen. Og ifølge Naturstyrelsen er ødelæggelsen blevet større det seneste år, da de selvtrådte stier er blevet betydeligt bredere i denne periode.

Det er selvsagt uholdbart, og derfor har Naturstyrelsen nu søgt om dispensation fra Naturbeskyttelsesloven til at anlægge to nye grusstier oven i de nuværende trædestier. Én fra Byfælleden, og én fra bagsiden af Kalvebod Fælled Skole. De to stier mødes ved den eksisterende metallåge og fortsætter ud til Kanonvej. Stierne bliver cirka halvanden meter brede og af samme type som stierne ved naturlegepladsen Himmelhøj. 

Hvis Københavns Kommune giver dispensation skal stierne efter planen anlægges i forbindelse med lovliggørelsen af paddehullet og bækken ud for Byfælleden, der er planlagt til august og september i år. Tidligere har fredningsnævnet beordret, at dammen og stierne skulle fjernes helt, og området skulle genetableres som oprindeligt naturområde.  Men nu hvor en lovliggørelse af området er på vej, har Naturstyrelsen har derfor genfremsat sin ansøning om at etablere en sti. 

Læs mere om forløbet her: Søen og vandløbet ud til Kanonvej skal fjernes

ØRESTAD AVIS | C/O BYDELSAVISERNE | ARNE JACOBSENS ALLE 15,1. | DK 2301 ØRESTAD |
TEL: +45 31 15 30 40 | MAIL: info(at)oravis.dk